Ultimaker ปล่อยอัพเดท Firmware 4.3

Septillion WebmasterUltimaker, ข่าวสาร

Firmware 4.3  มีอะไรพัฒนาขึ้นบ้าง

ให้ผู้พิการหรือผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น ด้วยอุปกรณ์เสริม USB mouse ที่ให้คุณสามารถเสียบเข้า หรือถอดออกจาก USB port เครื่อง Ultimaker 3 ได้ อีกทางเลือกหนึ่งแทนการหมุนหน้าเครื่อง การเลื่อน mouse ไปในทิศทาง X/Y จะทำได้ง่ายมากขึ้น เพียงแค่หมุนลูกกลิ้งตรงกลางของ mouse และคลิกซ้าย หมายถึงการคลิกที่ลูกกลิ้งนั่นเอง

ฟีตเจอร์ Cura Connect

รองรับภาษาได้มากขึ้น

 • ปรับปรุงการแปลให้ดีขึ้นสำหรับภาษาอังกฤษ อิตาเลี่ยน ฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน จีนแบบประยุกต์ ดัดซ์ ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย โปรตุเกส ตุรกี และโปแลนด์ เนื่องจากได้รับการสนับสนุนที่ไม่เพียงพอ ภาษาฟินแลนด์จึงได้ถูกยกเลิกไป

ปรับปรุงไฟล์จาวาสคริปต์ ชื่อว่า bundle.js

 • ขนาดของไฟล์จาวาสคริปต์ ชื่อว่า bundle.js ถูกปรับให้มีขนาดไฟล์ลดลงเพื่อเพิ่มความเร็วการดาวน์โหลดหน้า Cura Connect

สีและชนิดของเส้นวัสดุ

 • การ slice งานสำหรับวัสดุทั่วไปสามารถพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ที่ถูกจัดให้เป็นกลุ่มเดียวกันได้ด้วยการจับคู่ประเภทวัสดุ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนหรือสีไหนก็ตาม ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การทำงานคู่กันกับ Ultimaker Cura จึงเป็นไปได้

ระบบจัดการงานพิมพ์

 • คุณสามารถจัดการงานพิมพ์ที่เซฟมาจาก USB หรือที่พิมพ์ใหม่หลังจากมีการยกเลิกการพิมพ์ได้ผ่าน Cura Connect UI ช่วยให้ผู้ใช้งานควบคุมได้มากขึ้น

การสั่ง pause resume และยกเลิกการพิมพ์งาน

 • คุณสามารถ pause, resume และยกเลิกการพิมพ์ผ่าน Cura Connect UI ได้ ช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมงานได้มากขึ้น

ปรับแต่ง dialog การยืนยันใหม่

 • จาก dialogs ที่เป็น JavaScript ตอนนี้เปลี่ยน pop-up ใหม่ที่เชื่อมให้ภาษา หน้าตา และความรู้สึกเข้าด้วยกันกับ Ultimaker Cura มากขึ้น

มุมมองจากโทรศัพท์

 • มุมมองจากโทรศัพท์ถูกปรับเพื่อแสดงให้เห็นชัดเจนมากขึ้นบนจอเล็ก ๆ ได้

หน้าต่างแสดงเวอร์ชั่นของ Firmware

 • ผู้ใช้สามารถเห็นหน้ารายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับเวอร์ชั่นของ Firmware ของแต่ละเครื่องพิมพ์ในกลุ่มเดียวกันได้ ช่วยให้ผู้ใช้ได้ทราบว่าต้องอัพเดตแล้วหรือยัง

แก้ Bug ดังต่อไปนี้:

อัพเดตเคล็ดลับของเครื่องมือต่าง ๆ

 • ข้อมูล Tooltip หรือเคล็ดลับเครื่องมืออื่น ๆ มีการอัพเดตการสะกดคำให้ถูกต้องมากขึ้น และอธิบายการใช้ต่าง ๆ

ปกป้องข้อมูลจากการเชื่อมต่อของ host ภายนอก

 • มีการกำหนดกฎการใช้ใหม่เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลจากการเชื่อมต่อของ host ภายนอก รวมถึงจากการเชื่อมต่อของเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่แล้ว หรือกลุ่มใหม่ที่สร้างขึ้นมาด้วย

ป้องกันการพิมพ์ซ้ำภายใน printer group

 • มีการกำหนดกฎการใช้ใหม่เพื่อป้องกันการเพิ่มเครื่องพิมพ์ในกลุ่มที่มีอยู่แล้ว

รองรับการเข้า Edge Browser IP address

 • แก้ไขเพื่อให้สามารถรองรับ Edge Browser IP Address เป็นเลขโทรศัพท์แทน

แก้ไขการตั้งเวลาใหม่

 • แก้ไขปัญหาการตั้งเวลาใหม่หลังจากที่ “move to top” และระบบปฏิบัติการ “override configuration”