Agisoft Metashape

฿4,350.00฿992,500.00 Inc. VAT

Agisoft Metashape

Agisoft Metashape เป็นซอฟต์แวร์แบบสแตนด์อโลนที่ประมวลผลภาพถ่าย หรือการรังวัดด้วยภาพ (photogrammetric) แบบดิจิทัล และสร้างข้อมูล 3 มิติข้อมูลเชิงพื้นที่ที่นำไปใช้กับงาน GIS (Geographic Information Systems) งานจัดเก็บข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม และการผลิตภาพถ่ายเทคนิคพิเศษ (visual effects) รวมไปถึงการวัดค่าของวัตถุระดับต่าง ๆ ในทางอ้อม

 

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

รายละเอียด

Metashape — การประมวลผลรังวัลด้วยภาพแบบดิจิทัลและการสร้างข้อมูลเชิงพื้นที่ 3 มิติ

About Metashape
Agisoft Metashape เป็นซอฟต์แวร์แบบสแตนด์อโลนที่ประมวลผลภาพถ่าย หรือการรังวัดด้วยภาพ (photogrammetric) แบบดิจิทัล และสร้างข้อมูล 3 มิติข้อมูลเชิงพื้นที่ที่นำไปใช้กับงาน GIS (Geographic Information Systems) งานจัดเก็บข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม และการผลิตภาพถ่ายเทคนิคพิเศษ (visual effects) รวมไปถึงการวัดค่าของวัตถุระดับต่าง ๆ ในทางอ้อม

ใช้เทคนิครังวัดด้วยภาพแบบดิจิทัลอัจฉริยะ ซึ่งบังคับใช้กับวิธีการมองเห็นแบบเดียวกับคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้เกิดระบบการประมวลผลอัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้ใหม่สามารถจัดการได้อย่างง่ายดาย และในขณะเดียวกัน ก็มีหลายสิ่งที่ทำให้ผู้ที่เชี่ยวชาญอยู่แล้ว สามารถปรับรูปแบบการทำงานให้เฉพาะตัว และจัดการข้อมูลที่หลากหลายได้มากยิ่งขึ้น จากกรณีศึกษาต่าง ๆ Metashape ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีคุณภาพและได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำอย่างแท้จริง

Photogrammetric
triangulation

ประเภทการประมวลผลของภาพถ่าย: ภาพถ่ายทางอากาศ (จุดต่ำสุด, เอียง) และระยะใกล้
การปรับเทียบอัตโนมัติ: แบบเฟรม (รวมถึงเลนส์แบบฟิชอาย) กล้องทรงกลมและทรงกระบอก
สนับสนุนกล้องในโครงการหลายตัว

Dense point cloud
generation

การแก้ไขโมเดลที่ซับซ้อนเพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำ
ส่งออกไฟล์นามสกุล .LAS จากข้อมูลการประมวลผลการทำงานแบบคลาสสิก

3D model:
generation and texturing

ฉากที่หลากหลาย: แหล่งโบราณคดี สิ่งประดิษฐ์ อาคาร การตกแต่งภายใน ผู้คน ฯลฯ
อัปโหลดเป็นแหล่งข้อมูลใน Sketchfab โดยตรง และส่งออกเป็นไฟล์รูปแบบต่าง ๆ ได้
พื้นผิวที่เหมือนจริง: รองรับ HDR และไฟล์จำนวนมาก

Panorama
stitching

การสร้างภาพแบบ 3 มิติขึ้นมาใหม่ สำหรับข้อมูลที่จับจากตำแหน่งของกล้องหรือสถานีของกล้องตัวเดียวกัน โดยต้องมีกล้องอย่างน้อย 2 ตัว
การรวมภาพแบบพาโรนาม่า 360° สำหรับข้อมูลกล้องสถานีเดียว

Photogrammetric
triangulation

ประเภทการประมวลผลของภาพถ่าย: ภาพถ่ายทางอากาศ (จุดต่ำสุด, เอียง) และระยะใกล้
การปรับเทียบอัตโนมัติ: แบบเฟรม (รวมถึงเลนส์แบบฟิชอาย) กล้องทรงกลมและทรงกระบอก
สนับสนุนกล้องในโครงการหลายตัว


Measurements: distances,
areas, volumes

เครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อวัดระยะทางพื้นที่และปริมาณโดยเฉพาะ
เพื่อทำการวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น Metashape สามารถโอนไปยังเครื่องมือภายนอกได้อย่างราบรื่น ด้วยรูปแบบการส่งออกที่หลากหลาย3D model:
generation and texturing

ฉากที่หลากหลาย: แหล่งโบราณคดี สิ่งประดิษฐ์ อาคาร การตกแต่งภายใน ผู้คน ฯลฯ
อัปโหลดเป็นแหล่งข้อมูลใน Sketchfab โดยตรง และส่งออกเป็นไฟล์รูปแบบต่าง ๆ ได้
พื้นผิวที่เหมือนจริง: รองรับ HDR และไฟล์จำนวนมาก

Dense point cloud: editing
and classification

การแก้ไขรูปแบบที่ซับซ้อนเพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำ
การจำแนกจุดเพื่อปรับแต่งการสร้างรูปทรงเรขาคณิตใหม่
ส่งออกไฟล์นามสกุล .LAS จากข้อมูลการประมวลผลการทำงานแบบคลาสสิก


Ground control points:
high accuracy surveying

GCP นำเข้าเพื่อควบคุมความถูกต้องของผลลัพธ์
การตรวจจับอัตโนมัติสำหรับเป้าหมายรหัสที่เข้ารหัส/ไม่เข้ารหัส เพื่อการป้อนข้อมูล GCP ที่รวดเร็ว
แท็บเครื่องมือปรับสเกลเพื่อกำหนดระยะทางอ้างอิง โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์กำหนดตำแหน่ง4D modeling
for dynamic scenes

การประมวลผลข้อมูลสถานีกล้องหลายตัว สำหรับโครงการสร้างสรรค์ต่าง ๆ เช่น ในโรงภาพยนตร์ กราฟิกอาร์ต อุตสาหกรรมเกม เป็นต้น
การสร้างวิชวลเอฟเฟคจำนวนมากด้วยโมเดล 3 มิติแบบพื้นฐาน ที่สร้างส่วนประกอบขึ้นใหม่ตามลำดับเวลา

Digital elevation model:
DSM/DTM export

โมเดลพื้นผิวแบบดิจิทัลและ/หรือภูมิประเทศแบบดิจิทัล – ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ
การอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ตามข้อมูลเมตาของ EXIF/บันทึกการบิน: ข้อมูล GPS/GCP
รองรับระบบพิกัดจากการจดบันทึกของ EPSG: WGS84, UTM และอื่น ๆ


Python scripts: customize
processing workflow

นอกจากการประมวลผลแบบแบทช์ – วิธีการบันทึกในการแทรกแซงของมนุษย์ การเขียนภาษา Python ในการเขียนโปรแกรม แนะนำตัวเลือกการปรับแต่ง:
แม่แบบพารามิเตอร์สำหรับชุดข้อมูลที่คล้ายกันหลายชุด การตรวจสอบผลลัพธ์การประมวลผลระดับกลาง เป็นต้นPanorama
stitching

การสร้างภาพแบบ 3 มิติขึ้นมาใหม่ สำหรับข้อมูลที่จับจากตำแหน่งของกล้องหรือสถานีของกล้องตัวเดียวกัน โดยต้องมีกล้องอย่างน้อย 2 ตัว
การรวมภาพแบบพาโรนาม่า 360° สำหรับข้อมูลกล้องสถานีเดียว

Georeferenced
orthomosaic export

การอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ด้วยภาพออร์โธโมเสค: รูปแบบ GIS ส่วนใหญ่ที่รองรับ GeoTIFF ไฟล์นามสกุล .KML ที่อยู่บน Google Earth
ส่งออกเป็นกลุ่มสำหรับโครงการขนาดใหญ่
การแก้ไขสีสำหรับพื้นผิวที่เป็นเนื้อเดียวกัน


Multispectral imagery
processing

การประมวลผลภาพแบบ RGB/NIR/ภาพถ่ายความร้อน และแบบหลายภาพ
สร้างส่วนประกอบใหม่ขึ้นอย่างรวดเร็วตามช่องทางที่ต้องการ
การสร้างภาพออร์โธโมเสคหลายช่องทาง สำหรับการคำนวณดัชนีพืชในตัว (NDVI) การคำนวณ และการส่งออก


Network
processing

การคำนวณแบบกระจายผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้รวมคุณสมบัติของโหนดหลายโหนด สำหรับการประมวลผลชุดข้อมูลขนาดใหญ่ในโครงการเดียว

Software editions compare ( Professional / Standard )

FeaturesProfessional EditionStandard Edition
Photogrammetric triangulationYesYes
Dense point cloud: generation and editingYesYes
3D model: generation and texturingYesYes
Spherical panorama stitchingYesYes
Fisheye camera supportYesYes
Spherical and cylindrical camera supportYes
Dense point cloud: classificationYes
DEM: georeferenced DSM / DTM exportYes
Georeferenced orthomosaic exportYes
Orthomosaic seamline editingYes
Measurements: distances, areas, volumesYes
Ground control points supportYes
Coded / non-coded targets auto detectionYes
Multispectral imagery processingYes
NDVI and other vegetation indices calculationYes
Hierarchical tiled model generationYes
4D modeling for dynamic scenesYes
Python scriptingYes
Network processingYes
OS: Windows, Mac OS X, Debian/UbuntuYesYes

ข้อดี

 1. ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ และมีรายละเอียดสูง
 2. กระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติ และใช้งานเต็มรูปแบบที่ง่าย
 3. การเร่งความเร็วของ GPU เพื่อการประมวลผลที่เร็วขึ้น
 4. การประมวลผลเครือข่ายสำหรับโครงการขนาดใหญ่
 5. การประมวลผลแบบคลาวด์เพื่อประหยัดโครงสร้างพื้นฐาน
 6. Standard edition ที่ค่อนข้างทรงพลังสำหรับโครงการด้านศิลปะ
 7. ส่งออก PDF/ส่งออกวิดีโอได้อย่างง่ายดาย และอัปโหลดโดยตรงไปยังแหล่งข้อมูลออนไลน์
 8. การวัดแบบ 3 มิติเพื่อการคัดแยกคุณสมบัติที่แม่นยำ

ความเข้ากันได้

 1. รองรับกล้องดิจิทัล/ภาพยนตร์/วิดีโอ และระบบกล้องหลายตัว
 2. ประมวลผลภาพจากกล้องเฟรม/ฟิชอาย/ทรงกลม/ทรงกระบอก
 3. ทำงานได้ดีกับ UAV ส่วนใหญ่
 4. ผสานรวมกับกระบวนการทำงาน LIDAR พร้อมการนำเข้าจุดบนคลาวด์
 5. ส่งออกผลลัพธ์ในรูปแบบสกุลไฟล์ที่รองรับอย่างกว้างขวาง
 6. รองรับระบบพิกัด EPSG ส่วนใหญ่และข้อมูลสถิติแนวตั้งที่กำหนดค่าได้
 7. ทำงานได้กับระบบ Windows, Mac OS X และ Linux

ความสามารถต่าง ๆ

 1. การวิเคราะห์ทางอากาศและระยะใกล้
 2. การจัดตำแหน่งภาพที่เพิ่มขึ้น
 3. การสร้างจุดบนคลาวด์ที่หนาแน่นขึ้น และการจำแนกอัตโนมัติ
 4. การสร้าง DSM/DTM
 5. การสร้างภาพออร์โธโมเสคที่สมจริงในประมาณการที่ผู้ใช้กำหนด
 6. การปรับแต่งรอยตะเข็บ (seamline) แบบอัตโนมัติ สำหรับภาพออร์โธโมเสคที่ใช้ DTM แบบดั้งเดิม
 7. การปรับแต่งรอยตะเข็บแบบแมนนวล
 8. การสร้างเส้นชั้นความสูง
 9. การอ้างอิงทางภูมิศาสตร์โดยใช้บันทึกการบินและ/หรือ GCP
 10. การตรวจจับเป้าหมายอัตโนมัติแบบกำหนดรหัสและไม่กำหนดรหัส
 11. การวัดพิกัด/ระยะทาง/พื้นที่/ปริมาตร
 12. การประมวลผลภาพถ่ายหลายภาพ และการคำนวณดัชนีพืชพรรณ
 13. การสร้างพื้นผิวด้วยฟิลเตอร์ delighting และ deghosting
 14. การสร้างโครงสร้าง 4 มิติใหม่สำหรับฉากแบบไดนามิก
 15. การสร้างโมเดลและการสร้างภาพจำลองแบบปูกระเบื้องหลายชั้น
 16. การสร้างแบบจำลองหลายเหลี่ยม
 17. การจับรวมภาพพาโนรามาแบบทรงกลม
 18. การเขียนภาษา Python ในตัว สำหรับการทำงานอัตโนมัติ
 19. การสนับสนุนการดำเนินงานที่ไร้หัว