PreForm 2.18 ซอฟต์แวร์อัปเดตใหม่จาก Formlabs

Septillion WebmasterFormlabs, ข่าวสาร

PreForm 2.18 ซอฟต์แวร์อัปเดตใหม่จาก Formlab ที่จะช่วยลดวัสดุและเวลาในการพิมพ์ด้วยฟีเจอร์การสร้าง Support แบบใหม่ สำหรับการพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Form 2 โดยเฉพาะ

Formlabs คิดค้นซอฟต์แวร์สำหรับการเตรียมการพิมพ์เป็นของตัวเอง ชื่อว่า “PreForm” สำหรับขั้นตอนการเตรียมการพิมพ์ บนเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Form 2 เครื่องพิมพ์ 3 มิติเทคโนโลยี stereolithography (SLA) แบบ Desktop โดยเฉพาะ เพื่อการใช้งานที่ง่ายและการตั้งค่าเองได้อัตโนมัติ

ชิ้นงานพิมพ์ 3 มิติที่แตกต่างกัน ต้องการโครงสร้าง Support และระดับการควบคุมค่า Granular ที่แตกต่างกัน การพิมพ์ที่สมบูรณ์แบบนั้นต้องอาศัยความสมดุล แน่นอนว่า Support ยิ่งน้อยยิ่งดี แต่ถ้าน้อยเกินไปหรือไม่เอื้ออำนวยกับรูปทรงที่เป็นรูปแบบเฉพาะหรือวัสดุเฉพาะ ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้การพิมพ์ล้มเหลว

ใน PreForm 2.18 ทาง Formlabs ได้ปรับเปลี่ยนการสร้าง Support อัตโนมัติ ที่ทำให้คุณสามารถพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วและใช้วัสดุน้อยลงกว่าเดิม ยกระดับขั้นตอนก่อนการพิมพ์ เพิ่มทางเลือกที่ทำให้สามารถควบคุมโปรแกรมได้มากขึ้น และมีขั้นตอนการทำงานที่ง่ายดายกว่าเดิม มาดูกันว่าซอฟต์แวร์ตัวใหม่นี้มีอะไรอัปเดตกันบ้าง ดาวน์โหลด PreForm 2.18

ชิ้นส่วน Support พิมพ์จากบนฐานพิมพ์ได้โดยตรง

PreForm 2.18 ทำให้สามารถสร้าง Support ที่ติดกับฐานพิมพ์ได้โดยตรง และช่วยยึดโมเดลในส่วนที่ยื่นออกมาได้เป็นอย่างดี

เพื่อให้มั่นใจว่าการยึดเกาะเป็นไปอย่างสมบูรณ์ คุณภาพชิ้นงานหลายชิ้นต้องอาศัยตัวฐาน (raft หรือ base) ที่เชื่อมระหว่าง Support กับฐานพิมพ์ แต่อย่างไรก็ตาม ชิ้นงานบางชิ้นสามารถพิมพ์ได้อย่างสมบูรณ์โดยที่ไม่ต้องมีตัวฐาน โดยเฉพาะชิ้นงานขนาดเล็ก หรือชิ้นงานที่มีผิวงานเรียบไปกับตัวฐานพิมพ์ ที่สามารถใช้เป็นตัวยึดเกาะได้เลย

PreForm 2.18 ทำให้สามารถสร้าง Support ติดกับฐานพิมพ์ได้โดยตรง และช่วยยึดโครงสร้างของรูปทรงที่ยื่นออกมาได้อย่างดี ฟีเจอร์นี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์โดยการลดเวลาการพิมพ์ ลดการใช้วัสดุ   และขั้นตอนหลังการพิมพ์ ที่ทำให้สามารถเพิ่มจำนวนการพิมพ์ชิ้นงานได้หลายชิ้นมากขึ้นได้คราวเดียว

คุณสามารถสร้างการพิมพ์ที่ซับซ้อน รูปทรงเรียบที่พิมพ์จากฐานพิมพ์ได้โดยตรง และการสร้าง Support ในส่วนทียื่นออกมาได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตัวฐาน เปรียบเทียบจากภาพซ้าย ใช้เวลาในการพิมพ์ 6 ชั่วโมง 30 นาที วัสดุ Clear Resin 74.92 มล. ภาพขวา ใช้เวลาในการพิมพ์ 9 ชั่วโมง 58 นาที วัสดุ Clear Resin 109.06 มล. ในการตั้งค่า Support อัตโนมัติ

พื้นผิวงานบางชิ้นที่เป็นลักษณะเรียบ อาจทำให้การพิมพ์คลาดเคลื่อนได้ ขึ้นอยู่กับค่าเทสเซลเลซัน (tessellation) ของไฟล์ STL ดั้งเดิม แต่ใน PreForm 2.18 สามารถปรับค่าความคลาดเคลื่อนให้ถูกต้องได้อย่างอัตโนมมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าพื้นผิวงานด้านล่างเรียบ ทำให้การยึดติดกับฐานพิมพ์เป็นไปอย่างสมบูรณ์

  • แนะนำสำหรับ: ชิ้นงานที่มีพื้นผิวเรียบทั้งสองด้าน สามารถใช้เป็นฐานพิมพ์ได้โดยตรง และส่วนที่ยื่นออกมาที่ต้องการ Support
  • ไม่แนะนำสำหรับ: งานพิมพ์ที่ใหญ่ หรืองานพิมพ์ที่ต้องการค่าความแม่นยำที่สูง เลเยอร์ในเริ่มแรกมักจะเริ่มมาจากแกน Z เพื่อให้มั่นใจว่ามีส่วนยึดเกาะกับฐานพิมพ์ ตัวฐาน (raft) จะช่วยคำนวณเพื่อให้มั่นใจว่าการพิมพ์แต่ละชิ้นมีความเเม่นยำ และเมื่อพิมพ์โดยไม่มีตัวฐาน การพิมพ์อาจเกิดความคลาดเคลื่อน ความคลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อยนี้อาจเกิดมาจากการสร้างชั้นเลเยอร์ของแกน Z บางครั้งเรียกว่า “การหดตัวที่แกน Z”

Try it: ดาวน์โหลด PreForm 2.18 และเปิดโมเดล ใช้คำสั่ง “Orient” เลือก “Select Base…” เพื่อวางชิ้นงานที่ผิวงานเรียบไปกับฐานพิมพ์ และเปิดคำสั่ง Support เลือกช่อง “On Build Platform”

ฐานพิมพ์สำหรับชิ้นงานรูปวงแหวนที่เล็กลงกว่าเดิม

PreForm 2.18 ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการพิมพ์ชิ้นงานรูปวงแหวน เพื่อลดวัสดุในการพิมพ์ Support ซึ่งหมายถึงการลดชิ้นส่วนที่ไม่ได้นำไปใช้ และเพิ่มระยะเวลาการพิมพ์ให้เร็วขึ้น

  • แนะนำสำหรับ: ชิ้นงานรูปวงแหวน และชิ้นงานขนาดเล็ก (โดยฐานพิมพ์สามารถติดกับชิ้นงานได้ถึง 50%)
  • ไม่แนะนำสำหรับ: วงแหวนที่มีรายละเอียดที่เยอะเต็มผิวหน้าชิ้นงาน (ตัวอย่างเช่น รูปทรง eternity) ชิ้นงานเหล่านี้ควรวางชิ้นงานเป็นมุม มากกว่าที่จะวางชิ้นงานราบไปกับฐานพิมพ์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีสุด

เรียนรู้เกี่ยวกับการวางชิ้นงานเพิ่มเติมได้ที่นี่

Try it: ฟีเจอร์ใหม่นี้จะทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อพิมพ์ชิ้นงานรูปวงแหวนที่วางราบไปกับฐานพิมพ์ใน PreForm 2.18 (และรุ่นต่อไป)

แทนที่โมเดลเดิมได้ โดยไม่ต้องสร้าง Support ใหม่

การสลับไปมาระหว่างไฟล์ CAD เพื่อปรับแต่งโมเดลซ้ำ ๆ ถือเป็นกระบวนการปกติของงานออกแบบชิ้นส่วน ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบขนาด การทดสอบสรีระที่ต่างกัน หรือการทดสอบการใช้งาน หลังจากที่เห็นและได้สัมผัสชิ้นงานต้นแบบของจริง การปรับแต่งเพียงเล็กน้อยก็อาจมีความสำคัญมาก

ใน PreForm 2.18 สามารถคลิกขวาที่โมเดลและเลือก “Replace” เพื่อดาวน์โหลดการปรับแต่งเล็กน้อยจากโมเดลใน CAD ในขณะที่ยังมีชิ้นงานในลักษณะเดิม เช่นเดียวกับการตั้งค่าและ Support ที่เหมือนเดิม เหมือนกับไฟล์ FORM ก่อนหน้า การออกแบบที่มีการปรับแต่งอย่างรวดเร็วซ้ำ ๆ หมายความว่าชิ้นงานที่ได้ออกมาจะยิ่งดีขึ้น และ PreForm ในเวอร์ชั่นล่าสุดนี้ สามารถลดขั้นตอนที่ต้องทำซ้ำออกไป ซึ่งช่วยให้การทำงานนั้นง่ายขึ้นกว่าเดิม

  • แนะนำสำหรับ: การพิมพ์ 3 มิติที่มีการผลิตมาก และต้องตั้งค่า Support  รูปแบบเฉพาะในแต่ละไฟล์โมเดลของลูกค้าที่แตกต่างกัน ในขณะที่ต้องออกแบบซ้ำ ๆ เพื่อการทดลองสวมใส่ การปรับเปลี่ยนโมเดล และการพิมพ์ใหม่
  • ไม่แนะนำสำหรับ: ชิ้นงานที่รูปทรงถูกปรับเปลี่ยนต่างไปอย่างสิ้นเชิง เช่น การปรับเปลี่ยนวัสดุในการพิมพ์ที่ต้องอาศัย Support ที่หนาขึ้น

Try it: ดาวน์โหลด PreForm 2.18 เปิดโมเดลขึ้นมา และคลิกขวาที่ตัวโมเดล เลือก “Replace” เพื่อโหลดและปรับเปลี่ยนไฟล์ STL หรือ ไฟล์ OBJ

สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ใน PreForm 2.18

  • การปรับเปลี่ยน Support ได้เอง: แทนที่จะต้องเลือกกลุ่ม Support ที่ต้องการปรับเปลี่ยนที่ละกลุ่ม คุณสามารถประหยัดเวลาขึ้นได้ ด้วยการเลือก Support หลาย ๆ กลุ่ม เพื่อทำการลบหรือปรับเปลี่ยนขนาด และคุณยังสามารถปรับเปลี่ยนการสร้าง Support ภายในชิ้นงานที่เมนู “Support” และเห็นการอัปเดตได้แบบเรียลไทม์
  • Global supports: การสร้าง Support ของ PreForm ตอนนี้ ได้ทำการคำนวณค่าความแข็ง (stiffness) และค่าความคงที่ (stability) สำหรับชิ้นงานที่ต้องการความแข็งแรงของตัว Support ที่มากขึ้น ในการพิมพ์ชิ้นงานที่สูงหรือบาง มีโอกาสที่จะเกิดการยืดตัวหรือโค้งงอผิดรูปในระหว่างการพิมพ์ได้มาก ตัว Support ที่ไม่แข็งเเรงพออาจทำให้ชิ้นงานที่พิมพ์ออกมาล้มเหลว การตรวจสอบนี้จะช่วยให้การพิมพ์ชิ้นงานสำเร็จได้มากขึ้น

ทดลอง PreForm 2.18 ด้วยตัวคุณเองได้ฟรี ๆ โดยไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องมีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Form 2 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

Share this Post