ชมผลงาน “ มือเทียมเพื่อผู้พิการ ” จาก เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Ultimaker

Septillion WebmasterUltimaker, ข่าวสาร

มือเทียมเพื่อผู้พิการ จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Ultimaker

ไม่กี่ปีมานี้ เครื่องพิมพ์ 3 มิติได้รับความไว้วางใจให้นำไปใช้งานร่วมกับทางการแพทย์หลากหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการผ่าตัด การทำคู่มือการผ่าตัด การฝึกอบรม และการผลิตอวัยวะเทียม เช่น โครงการคลินิกแขนเทียม จาก LimbForge

คุณหญิงปุ๊ก หนึ่งในลูกค้าของ Septillion ได้ติดต่อเรามาเพราะต้องการพิมพ์มือเทียมให้กับผู้ด้อยโอกาสและเด็กยากไร้ โดยใช้ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Ultimaker 3 Extended ในการพิมพ์ชิ้นส่วนมือ นิ้ว และข้อต่อ และนำมาประกอบกับชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยได้ไฟล์จาก Thinkgiverse

มือเทียมนี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่ใช้การพิมพ์ 3 มิติทั้งหมด 26 ชิ้น ด้วยเครื่อง Ultimaker 3 Extended วัสดุ PLA ใช้เวลาประมาณ 70 ชั่วโมงในการพิมพ์ เมื่อได้ชิ้นส่วนทั้งหมดครบแล้วก็ต้องนำไปขัดให้เรียบ ทำความสะอาด และนำมาประกอบเข้าด้วยกัน

ขณะนี้มือเทียมที่ประกอบเสร็จสมบูรณ์ ก็ถูกนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลและผู้ยากไร้ที่ต้องการแล้ว หากท่านใดสนใจ มีความต้องการมือเทียมชิ้นนี้ หรือต้องการนำมือเทียมไปบริจาค สามารถติดต่อคุณหญิงปุ๊กได้ที่เพจ @yingpookpateaw

Share this Post