ประกาศ แจ้งปรับสูตรเรซิ่น Formlabs

Septillion WebmasterFormlabs, ข่าวสาร

ตั้งแต่วันที่ 22 เดือนกันยายนนี้ เป็นต้นไป ทาง Formlabs แจ้งปรับสูตรเรซิ่นชนิด Standard Resin, Dental Model, Tough และ Durable อย่างไรก็ดี สูตรที่ใช้นั้นยังคงเหมือนเดิม เพียงแค่มีการปรับให้ดีขึ้น

สำหรับสูตรใหม่นี้สามารถใช้ร่วมกับถาดเรซิ่นแบบเดิมได้ และสำหรับเรซิ่นสูตรเก่า ลูกค้าสามารถใช้ผสมกับเรซิ่นสูตรใหม่ได้เหมือนกัน เนื่องจากมีการปรับสูตร ดังนั้น ลูกค้าจึงจำเป็นต้องอัพเดตซอฟท์แวร์สั่งพิมพ์ PreForm ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่สุดเพื่อสามารถตั้งค่าคำสั่งใหม่ ๆ ได้

ตารางด้านล่าง เป็นวันคาดคะเนการปรับสูตร อิงวันที่ 22 กันยายน 2560

เริ่มตั้งแต่วันที่

21 กันยายน 2560

สี Clearสี Greyสี Whiteสี Dental Modelสี Toughสี Durableสี Black
SKURS-F2-GPCL-04RS-F2-GPGR-04RS-F2-GPWH-04RS-F2-DMBE-02RS-F2-TOTL-05RS-F2-DUCL-02RS-F2-GPBK-04
Estimated changeover date – NA25 ก.ย.23 ต.ค.2 ต.ค.23 ต.ค.23 ต.ค.13 พ.ย. 30 ต.ค.
Estimated changeover date – ROW8 ต.ค.13 พ.ย.6 พ.ย.4 ธ.ค.18 ธ.ค.18 ธ.ค.13 พ.ย.

การปรับให้เครื่องใช้สูตรใหม่ของเรซิ่น ลูกค้าจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • อัพเดตซอฟท์แวร์ PreForm จากนั้นเลือกการตั้งต่าสำหรับสูตรใหม่

ก่อนการอัพเดตซอฟท์แวร์ ต้องดาวน์โหลด PreForm เวอร์ชั่นล่าสุด ที่มีการโปรไฟล์ตั้งค่าการพิมพ์

สูตรใหม่ ก่อน เช็คให้มั่นใจว่าเลือกเป็น ‘New Formulation’ ก่อนเริ่มการพิมพ์ชิ้นงานก่อนเสมอ

และอย่าลืม หากคุณบันทึกชิ้นงานที่เพิ่งพิมพ์ไปก่อนหน้านี้ด้วยสูตรก่อนหน้า คุณจะต้องสร้าง support ใหม่จากสูตรใหม่

  • ใช้ถาดเรซิ่นรุ่นที่เคยพิมพ์ แต่ให้เลือก ignore คำเตือนแทน

ใช้ถาดเรซิ่นรุ่นก่อนที่เคยพิมพ์ได้ตามปกติ และให้ใช้ผสมสูตรใหม่ไปด้วย ถึงอย่างนั้น เครื่องจะแจ้ง

เตือนบนจอสัมผัสว่า ถาดเรซิ่นนี้ถูกใช้กับเรซิ่นชนิดอื่นไปแล้ว จะทำการปริ้นต่อ (Ignore) หรือยกเลิกการพิมพ์ (Abort Print) ให้เราเลือก ignore แทน