โหลดเส้นวัสดุ

ก่อนที่เราจะสามารถพิมพ์ชิ้นงานบนเครื่อง Ultimaker 3 ได้ เราจำเป็นจะต้องโหลดเส้นวัสดุเข้าเครื่องพิมพ์ ซึ่งสำหรับเครื่อง Ultimaker 3 วัสดุจะถูกโหลดเข้าหลอดที่สองก่อน เนื่องจากวัสดุนี้จะใกล้กับด้านหลังของเครื่องพิมพ์มากที่สุด

โหลดเส้นวัสดุที่สอง

 1. วางม้วนเส้นพลาสติกบนแกนแขวนเส้น ต้องวางในลักษณะตามเข็มนาฬิกาเพื่อที่ตัวดูดเส้นจะสามารถดูเส้นได้จากด้านล่าง
 2. รอซักพัก เครื่อง Ultimaker 3 จะทำการตรวจสอบเส้นวัสดุที่ใช้ (เมื่อใช้เส้นพลาสติกของ Ultimaker)
 3. ใช้ปลายเส้นพลาสติกใส่เข้าไปในตัวดูดเส้นที่สอง จากนั้นค่อย ๆ ดันเส้นขึ้นจนรู้สึกได้ว่าตัวดูดเส้นดูดเส้นเข้าไป ให้สังเกตว่าจะเห็นเส้นพลาสติกเข้าไปอยู่ในหลอดดูดเส้น ให้เลือก Confirm เพื่อตั้งค่าในขั้นตอนต่อไป
 4. รอให้เครื่อง Ultimaker 3 ทำความร้อนกับหัวพิมพ์หัวที่สองและให้เครื่องโหลดเส้นเข้าหัวพิมพ์ซักพัก
 5. จากนั้นให้เลือก confirm เมื่อเห็นว่าหัวพิมพ์มีการฉีดเส้นใหม่ออกมา
 6. จากนั้นให้รอหัวพิมพ์ที่สองเย็นลงซักพัก
Ultimaker-pva
material-2

โหลดเส้นวัสดุที่หนึ่ง

 1. นำแกนแขวนเส้นม้วนที่สองออกมา ถือให้หันออกจากตัวคุณ
 2. วางม้วนเส้นพลาสติกบนแกนแขวนเส้นม้วนที่สองในลักษณะทวนเข็มนาฬิกา
 3. ใส่ปลายเส้นพลาสติกให้ผ่านเข้ารูของแกนแขวนเส้นม้วนที่สอง หลังจากใส่เส้นเข้าไปแล้ว ให้เลือก continue
 4. วางแกนแขวนเส้นม้วนที่สอง โดยวางเส้นวัสดุที่ 1 ไว้บนแกนแขวนม้วนที่สองอันนี้ที่อยู่ด้านหลังของเส้นวัสดุที่สอง จากนั้นรอจนกว่าเครื่องพิมพ์จะค้นเจอ
 5. ใส่ปลายเส้นพลาสติกเข้ากับตัวดูดเส้นที่หนึ่ง และค่อย ๆ ดันเส้นเข้าไปจนตัวดูดเส้นสามารถจับถึงและเราสามารถมองเห็นเส้นพลาสติกในหลอดดูดเส้นได้ จากนั้นให้เลือก confirm เพื่อตั้งค่าต่อ
 6. รอจนกว่าเครื่อง Ultimaker 3 ทำความร้อนกับหัวพิมพ์ และโหลดเส้นพลาสติกเข้าไปในหัวพิมพ์
 7. จากนั้นให้ confirm เส้นพลาสติกใหม่เพื่อให้หัวพิมพ์ฉีดเส้นออกมา
 8. จากนั้นให้รอหัวพิมพ์ที่สองเย็นลงซักพัก
material-1
anti-entanglement
place-material-1
insert-material-1