ปัญหาเส้น PVA ถูกบดเนื่องจากการล้าตัว

ปัญหาเส้น PVA ถูกบด เกิดจากหลายสาเหตุ ตามที่อธิบายในบทความนี้ แต่หลัก ๆ แล้วมาจากการถือเส้นและเก็บรักษาเส้นไม่ถูกต้อง การพิมพ์ด้วยเส้น PVA และการรักษาเส้น PVA ที่ถูกต้องจะต้องพิมพ์และเก็บที่ความชื้นต่ำเพื่อเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นขณะพิมพ์ชิ้นงาน สำหรับการเก็บรักษาเส้น PVA ความชื้นที่แนะนำคือต่ำกว่า 50%  และความชื้นขณะพิมพ์ชิ้นงานก็ควรให้ต่ำกว่า 55% ที่สำคัญอุณหภูมิสภาพแวดล้อมรอบข้าที่แนะนำควรต่ำกว่า 28 องศาเซลเซียสขณะพิมพ์ชิ้นงาน สำหรับอุณหภูมิและความชื้นที่แนะนำดังกล่าวนี้โดยปกติจะเป็นห้องทำงานที่เปิดแอร์ใช้งาน

สาเหตุที่ทำให้เส้น PVA ถูกบดจากเฟืองขับเส้น มีด้วยกัน 3 สาเหตุหลัก

การเก็บรักษาที่ไม่ถูกวิธี

เส้น PVA เป็นเส้นพลาสติกที่มีคุณสมบัติในการดูดซึมความชื้นได้ค่อนข้างง่าย ด้วยเหตุนี้การเก็บรักษาเส้น PVA ให้ถูกวิธีนั้นจึงมีความสำคัญมาก วิธีการเก็บรักษาที่ถูกต้องคือ หนึ่ง ต้องปิดถุงให้สนิท สองความชื้นต้องต่ำกว่า 50% หากเส้น PVA ดูดซึมความชื้นมากเกินไปจะทำให้เส้นนิ่มขึ้นและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น หรือในบางกรณีเส้นอาจจะเหนียวไปเลยก็ได้ ซึ่งปัญหาทั้งหมดเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุทำให้เฟืองขับเส้นไม่สามารถขับเส้น PVA ออกได้หมือนปกตินั่นเอง

ท่อนำเส้นอุดตัน

การพิมพ์ชิ้นงานไม่ถูกต้องเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ท่อนำเส้นอุดตัน (สาเหตุหลักเกิดจากความชื้นที่สูงเกินไป) หากสภาพแวดล้อมการพิมพ์มีความชื้นสูงเกินไป (สูงกว่า 55%) และอุณหภูมิสูงเกินไป (สูงกว่า 28 องศาเซลเซียส) อาจทำให้เส้น PVA ไม่สามารถถูกดูดผ่านท่อนำเส้นได้ ซึ่งสำหรับการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำความสะอาดท่อนำเส้นและเช็ดให้แห้งสนิท

หัวพิมพ์อุดตัน

ความชื้นที่สูงมากเกินไปทำให้คุณภาพเส้น PVA ด้อยลงเมื่อเวลาผ่านไป และเป็นสาเหตุทำให้หัวพิมพ์อุดตัน เป็นผลทำให้เส้นไม่สามารถถูกฉีดออกมาได้ทำให้เส้นพลาสติกถูกบดจากเฟืองขับเส้น หากเกิดปัญหานี้ขึ้น ให้ทำความสะอาดหัวพิมพ์ตามขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้