แนะนำวิธีการดูแลรักษาแกนพิมพ์อย่างถูกต้อง

วิธีการดูแลรักษาครื่อง Ultimaker 3 อย่างถูกต้องให้เครื่อสามารถทำงานได้อย่างไหลลื่นนั้น เราแนะนำให้ทาเจลหล่อลื่นที่แกนพิมพ์เป็นระยะ ซึ่งในกล่อง accessory box ของเครื่อง Ultimaker 3 จะมี Unilube ให้ไว้สำหรับทาแกน X และแกน Y และ Magnalube สำหรับทาแกน Z

สำหรับประเทศที่มีภูมิอากาศแห้งหรือความชื้นสูง ยิ่งจำเป็นต้องทาเจลหล่อลื่นบนแกนเป็นประจำ

แกน X และแกน Y

เมื่อใดก็ตามที่คุณสังเกตเห็นว่าพื้นผิวของแกนนูนขึ้นมาจากชิ้นงานสามมิติของคุณ หรือรู้สึกได้ว่าแกน X และแกน Y แห้ง นั่นเป็นสัญญาณว่าคุณจะต้องทา Unilube บนแกน X และ Y ให้บีบ Unilube ออกมาเพียงเล็กน้อยบนแกน X และแกน Y รวมถึงแกนของหัวพิมพ์ จากนั้นให้ใช้มือเลื่อนหัวพิมพ์เพื่อให้น้ำมันไปถึงทั่วแกน

ให้ทำเช่นนี้ประมาณเดือนละครั้ง หรือทุกครั้งที่แกนเกิดความแห้ง

ระวัง: ห้ามใช้เจลหล่อลื่นทาผิดแกน ให้ใช้ Unilube ทาแกน X และแกน Y เท่านั้น หากใช้เจลหล่อลื่นหรือน้ำมันชนิดอื่นหรือ Magnalube ทาอาจทำให้แกนเต็มไปด้วยเจลมากเกินจำเป็น

คำแนะนำ: ถอดกระจกฐานรองพิมพ์ก่อนทา และหลีกเลี่ยง Unilube หยดลงกระจกฐานรองพิมพ์

แกน Z

เจลหล่อลื่น Unilube สามารถใช้กับแกน Z ได้ด้วยเช่นกัน ให้บีบเจลเพียงเล็กน้อยลงบนแกน ในเมนูคำสั่งเครื่อง Ultimaker ให้ไปที่ System > Build Plate จากนั้นให้เลือก “Raise” และตามด้วย “Lower” เพื่อขยับฐานรองพิมพ์ขึ้นลงให้น้ำมันกระจายทั่วถึงทั้งแกน

ให้ทำเช่นนี้ประมาณหกเดือนครั้ง หรือทุกครั้งที่แกนเกิดความแห้ง

ระวัง: ห้ามใช้เจลหล่อลื่นทาผิดแกน ให้ใช้ Unilube ทาแกน X และแกน Y เท่านั้น หากใช้เจลหล่อลื่นหรือน้ำมันชนิดอื่นหรือ Magnalube ทาอาจทำให้แกนเต็มไปด้วยเจลมากเกินจำเป็น

ข้อมูลจำเพาะ น้ำมันหล่อลื่น Unilube

เกลียวหมุนแกน Z

สำหรับเกลียวหมุนแกน Z ให้ใช้เจลหล่อลื่น Magnalube ทา บีบออกมาซักประมาณ 10 หยดและทาตัวเกลียวให้ทั่วเกลียว จากนั้นให้ขยับฐานรองพิมพ์ขึ้นและลง ด้วยการสั่งผ่านปุ่มเมนูอีกครั้งเพื่อให้เจลหล่อลื่นกระจายได้ทั่วทั้งแกน

ให้ทำเช่นนี้ประมาณ 6 เดือนครั้ง

ระวัง: ห้ามใช้เจลหล่อลื่น Magnalube บนแกนอื่น ๆ เนื่องจากการทำเช่นนั้นจะส่งผลต่อเครื่อง Ultimaker 3

ข้อมูลจำเพาะ น้ำมันหล่อลื่น Magnalube