วัสดุ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวัสดุ

เครื่องพิมพ์ Ultimaker 3 ใช้วัสดุใดได้บ้าง?

เครื่องพิมพ์ Ultimaker 3 รองรับใช้วัสดุ PLA, ABS, CPE, ไนลอน และ PVA ส่วนวัสดุอื่นยังไม่รอบรับอย่างเป็นทางการ แต่สามารถเลือกใช้ได้เช่นกัน

วัสดุใดบ้างที่รองรับการพิมพ์แบบรวมกันที่เป็นทางการ?

หัวพิมพ์คู่มีดังนี้:

  • PLA กับ PVA
  • Nylon กับ PVA
  • PLA กับ PLA
  • ABS กับ ABS
  • CPE กับ CPE

หัวพิมพ์เดี่ยวมีดังนี้:

  • PLA
  • ไนลอน
  • ABS
  • CPE

เส้นวัสดุที่ใช้พิมพ์ควรมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไร?

เครื่องพิมพ์ Ultimaker 3 ควรใช้เส้นที่มีเส้นผ่านศูนย์ 2.85 มิลลิเมตร

การตั้งค่าที่แนะนำสำหรับพิมวัสดุของ Ultimaker คืออะไร?

รูปแบบตั้งค่าพื้นฐานจะอยู่ในโปรแกรม Cura สำหรับทุกวัสดุของ Ultimaker เพราะการตั้งค่าเหล่านี้เหมาะสมที่สุดในการพิมพ์ ทาง Ultimaker  แนะนำใช้การตั้งค่าเหล่านี้ การตั้งค่าจะขึ้นอยู่กับการใช้งานสามารถเปลี่ยนหรือปรับแต่ง

สามารถพิมพ์วัสดุ (PLA, ไนลอน , ABS, CPE) โดยใช้ หัวพิมพ์ BB ได้หรือไม่?

ได้ แต่ไม่แนะนำ หัวพิมพ์ BB ได้ออกแบบให้พิมพ์เฉพาะวัสดุ PVA และอาจจะมีรั่วซึมเมื่อใช้วัสดุอื่น

สามารถพิมพ์วัสดุ PVA โดยใช้ หัวพิมพ์ AA ได้หรือไม่?

Ultimaker ไม่แนะนำให้ใช้หัวพิมพ์ AA พิมพ์วัสดุ PVA หัวพิมพ์ AA ได้ออกแบบให้พิมพ์สำหรับขึ้นวัสดุ (PLA, ไนลอน , ABS, CPE) และไม่ใช่วัสดุ PVA รูปทรงที่อยู่ภายในหัวพิมพ์ AA ถ้าถูกรวมกับที่เป็นลักษณะของ PVA จะเกิดการอุดตัน

การใช้วัสดุ PVA

วัสดุ PVA สามารถใช้ร่วมกับวัสดุอื่นได้อีกหรือไม่ นอกจาก PLA กับไนลอน?

วัสดุ PVA รวมกับวัสดุอื่น ยังไม่รองรับอย่างเป็นทางการ การรวมของเส้น PLA กับ PVA และ Nylon กับ PVA เป็นรูปแบบการตั้งค่าที่ถูกออกแบบและทดสอบเพื่อให้มั่นใจกับการพิมพ์ที่ดี การใช้วัสดุ PVA กับวัสดุอื่นของ Ultimaker (ABS, CPE) ยังอยู่ในการทดลอง และยังทำงานไม่เต็มที่

เส้น PVA สามารถเก็บได้นานแค่ไหน?

เส้น PVA ของ Ultimaker คุณภาพจะไม่ลดลงเมื่อเก็บอย่างถูกต้อง เมื่อไม่ใช้งานเส้นควรถูกเก็บไว้ในภาชนะปิดมิดชิดที่มีสารดูดความชื้นเพื่อคงสภาพตามเอกสารข้อมูลความปลอดภัย หรือดูได้ที่หน้านี้

เส้น PVA เก็บไม่ถูกวิธีจะเป็นอย่างไร?

ถ้าเส้น PVA มีความชื้นมากเกินไป จะนุ่ม และดัดได้ง่าย ยืดได้ หรือเหนียว เส้น PVA แห้งจะแข็งมาก

เส้น PVA เก็บไม่ถูกวิธีจะเสื่อมสภาพเร็วขนาดไหน?

เส้น PVA เก็บไม่ถูกวิธีจะซึมซับน้ำ การดูดซับน้ำจะเพิ่มขึ้นด้วยอุณหภูมิที่สูงและความชื้นสูง ยกตัวอย่าง ถ้าเก็บเส้น PVA ที่มีความชื้นสูง (70%ขึ้นไป) มันสามารถเสื่อมลงภายในไม่กี่ชั่วโมง โดยเฉพาะมีอุณหภูมิมากกว่า 25 องศาเซลเซียส

เพื่อคุณภาพดีที่สุดในการเก็บเส้น PVA ในสภาพแวดล้อมที่แนะนำที่นี่

วัสดุที่ไม่ใช่ support (การรวมวัสดุ)

สามารถพิมพ์ ABS หรือ CPE ด้วย PVA support ได้หรือไม่?

สามารถทำได้ แต่ไม่แนะนำ วัสดุ ABS และ CPE ยึดกับ PVA ได้ไม่ดี พิมพ์ด้วย ABS หรือ CPE ด้วย PVA ทำให้งานพิมพ์ออกมาไม่ดีเมื่อเทียบกับวัสดุที่รองรับการพิมพ์การพิมพ์ PVA การพิมพ์ด้วย ABS กับ PVA หรือ CPE กับ PVA ต้องทดลองด้วยตนเอง ยังไม่รองรับ และผู้ใช้ปรับค่าด้วยตนเอง

วัสดุ ABS สามารถใช้ร่วมกับ HIPS ได้หรือไม่?

แม้ว่ายังไม่ได้รองรับอย่างเป็นทางการ แต่ ABS สามารถใช้ร่วมกับ HIPS ได้เป็นอย่างดี HIPS จะต้องละลายกับ D-limonene จำเป็นต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันผิวหนัง และทางเดินหายใจ เพิ่มเติม D-limonene มีผลกับ ABS โดยลดความแข็งแรงลง ซึ่งไม่แนะนำให้ใช้พิมพ์ร่วมกัน

พิมพ์ด้วยเส้น Nylon คู่กับเส้น Nylon ได้ไหมสำหรับสองหัวฉีด

ในตอนนี้การพิมพ์คู่กันระหว่างเส้น Nylon กับ Nylon นั้นยังไม่รองรับอย่างเป็นทางการ แต่สามารถทดลองใช้ได้ และมีความเป็นไปได้ว่าจะพิมพ์สำเร็จสูง

เครื่อง Ultimaker 3 ใช้ร่วมกับเส้นยี่ห้ออื่นได้ไหม

เครื่อง Ultimaker 3 ถูกออกแบบมาให้ใช้กับเส้นยี่ห้อ Ultimaker อย่างไรก็ตามตัวเครื่องเป็นระบบ Open Source ที่ได้รับการทดลองแล้วว่าสามารถพิมพ์กับเส้นยี่ห้ออื่นได้

จะใช้กับเส้นยี่ห้ออื่นยังไง

โหลดเส้นยี่ห้ออื่นกับเครื่องพิมพ์ จากนั้นให้เลือกโปรไฟล์ทั่วไปบนเครื่อง ถ้าเครื่องพิมพ์ไม่มีโปรไฟล์ที่ตั้งค่าเริ่มต้นไว้ให้สำหรับใช้งานเส้นยี่ห้ออื่น ให้เลือกเส้นที่อุณหภูมิใกล้เคียงกับเส้นที่คุณใช้พิมพ์ การตั้งค่าอุณหภูมิจะทำต่อเมื่อต้องการเปลี่ยนเส้นวัสดุ โหลดเส้นเข้า หรือโหลดเส้นกลับซึ่งการตั้งค่านี่จะไม่มีอิทธิพลต่ออุณหภูมิการพิมพ์ใด ๆ คุณสามารถสร้างโปรไฟล์วัสดุเองได้ในซอฟท์แวร์ Cura อย่างไรก็ตาม เครื่อง Ultimaker 3 และซอฟท์แวร์ Cura หลัก ๆ แล้วถูกออกแบบมาเพื่อพิมพ์กับเส้นยี่ห้อ Ultimaker เพราะฉะนั้นหากต้องการชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดควรพิมพ์กับเส้นยี่ห้อ Ultimaker