ระบบควบคุมและจอแสดงผล

จอแสดงผลที่อยู่ด้านหน้าเครื่อง Ultimaker 3 จะบอกข้อมูลสำคัญ ๆ ในการติดตั้งต่าง ๆ ของเครื่อง Ultimaker 3 และข้อมูลการใช้เครื่อง Ultimaker 3 ซึ่งคุณสามารถหมุนหรือดันปุ่มมาทางด้านขวาของจอแสดงผลได้ผ่านคำสั่งเมนู

หมุนเพื่อเลือก หรือควบคุมการทำงาน กดเพื่อยืนยันการทำงาน เมื่อกดปุ่มจะได้ยินเสียง “บิ๊บ” เมื่อยืนยันการทำงาน หากไฟกระพริบที่ปุ่มแสดงว่า เครื่องพิมพ์ Ultimaker 3 กำลังรอผู้ใช้สั่งงาน

เมื่อเครื่องพิมพ์ Ultimaker 3 ปรับแต่งการใช้งานครั้งแรกแล้ว จะมีโลโก้ Ultimaker ปรากฏก่อนเข้ามาในเมนูหลัก

เมนูหลักผู้ใช้สามารถเลือกได้ 3 ตัวเลือกดังนี้

เมนูคำสั่ง Print

เมนูคำสั่งพิมพ์ชิ้นงานให้คุณสามารถสั่งพิมพ์ชิ้นงานได้เมื่อเสียบ USB ในขณะที่เครื่องกำลังพิมพ์ชิ้นงาน คุณสามารถปรับหาเมนูคำสั่งพิมพ์ชิ้นงานและเปลี่ยนการตั้งค่าได้เสมอ

เมนูคำสั่ง Material/PrintCore

คุณสามารถเปลี่ยน โหลดเส้นวัสดุ หรือนำเส้นวัสดุและหัวพิมพ์ออกได้ด้วยเมนูคำสั่ง Material/PrintCore นอกจากนี้คุณยังสามารถย้ายวัสดุและตั้งค่าอุณหภูมิของหัวพิมพ์ด้วยตัวเองได้เหมือนกัน

เมนูคำสั่ง System

เมนูคำสั่ง System ให้คุณสามารถเลือกคำสั่งเพื่อควบคุมระบบผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ฐานรองพิมพ์ หัวพิมพ์ การจัดไฟ รวมถึงการบำรุงรักษาและการทดสอบเครื่อง Ultimaker 3 ซึ่งคำสั่งเหล่านี้ที่อยู่ในเมนูนั้นเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อต้องการบำรุงรักษาและแก้ปัญหาเครื่องพิมพ์ของคุณ