ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ์ชิ้นงาน

ชิ้นงานไม่ติดกับฐานรองพิมพ์

หากคุณเจอปัญหาชิ้นงานไม่ยึดเกาะกับฐานรองพิมพ์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • ตรวจดูว่าการตั้งค่าเส้นวัสดุและวิธีการยึดเกาะที่ใช้นั้นถูกต้อง (เข้าไปดูที่ “Operation” แท๊ปด้านขวา)
  • Calibrate ฐานรองพิมพ์ใหม่ด้วยมือ จากนั้นให้ทำการ Active Leveling (เข้าไปดูที่ “maintenance” แท๊ปด้านขวา)
  • ดูในการตั้งค่าซอฟท์แวร์ Cura ที่คุณเพิ่งใช้พิมพ์ไป และลองพิมพ์ชิ้นงานด้วยโปรไฟล์เริ่มต้น เลือกโปรไฟล์ใดโปรไฟล์หนึ่งในการพิมพ์

หากคุณอยากรู้ว่าเลเยอร์แรกของชิ้นงานควรมีหน้าตาเป็นอย่างไร สามารถเข้าไปดูได้ที่นี่

ปัญหา “Under Extrusion”

หากชิ้นงานของคุณมีช่องว่างและเป็นรู ๆ ปรากฏขึ้น นั่นหมายถึง เครื่อง Ultimaker 3 ของคุณไม่สามารถฉีดเส้นวัสดุออกมาได้เพียงพอ ลักษณะแบบนี้เราเรียกว่า “Under Extrusion” ซึ่งปัญหานี้สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เข้าไปดูคำอธิบายเพิ่มเติมได้ที่หน้านี้

Ultimaker robot shows signs of under-extrusion

ปัญหา “Warping”

การ Warping เป็นสาเหตุที่เกิดจากการหดตัวของเส้นวัสดุขณะพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ ทำให้มุมของชิ้นงานยกตัวขึ้นและแยกออกจากฐานรองพิมพ์ เมื่อพิมพ์ชิ้นงานด้วยเส้นพลาสติก ในตอนแรกนั้นจะเกิดการขยายตัวนิดหน่อย แต่จะหดตัวเมื่อชิ้นงานเย็นขึ้น หากเส้นวัสดุของคุณหดตัวมากเกินไป อาจเป็นสาเหตุทำให้ชิ้นงานงอตัวขึ้นมาจากฐานรองพิมพ์ได้

ในกรณีที่ชิ้นงานของคุณเกิดจากหดตัว ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • ยกฐานรองพิมพ์ให้ถูกต้อง (ทำได้ด้วยวิธีการ Active Leveling)
  • ทากาวบาง ๆ บนกระจกรองพิมพ์
  • ตั้งค่าอุณหภูมิให้ถูกต้อง
  • ใช้โปรไฟล์เริ่มต้นของซอฟท์แวร์ Cura เลือกโปรไฟล์ใดโปรไฟล์หนึ่งในการพิมพ์

สำหรับคำอธิบายปัญหาอย่างละเอียด สามารถเข้าไปดูได้ที่นี่