คู่มือการใช้งานเบื้องต้น

โหลดคู่มือการใช้งานเบื้องต้นสำหรับเครื่องพิมพ์ Ultimaker 3

คู่มือการใช้งาน

นอกเหนือจากข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการช่วยเหลือแบบออนไลน์บนเว็บ คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์คู่มือ PDF ในภาษาอื่น ๆ ได้เช่นเดียวกันตามลิงค์ข้างล่างนี้ อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อมูลที่อัพเดตล่าสุดจะถูกอัพที่หน้าเพจเสมอ