ปัญหาจากข้อความที่คลาดเคลื่อน/ผิดพลาด

ด้านล่างนี้ คุณจะเห็นลิสรายการของข้อความที่คลาดเคลื่อนทั้งหมดที่สามารถเกิดขึ้นกับเครื่อง Ultimaker 3 ได้ สำหรับข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาจากข้อความที่คลาดเคลื่อน คุณสามารถเข้าไปดูตามลิงค์แยกไว้ให้ด้านล่างได้เลย