ขั้นตอนการ Calibration โดยการเลื่อน Lift Switch

ตัวควบคุมสวิตซ์เป็นตัวกำหนดให้หัวพิมพ์หัวที่สองยกขึ้นหรือเลื่อนลง เพื่อการพิมพ์ชิ้นงานสองหัวฉีดที่ประสบความสำเร็จ การควบคุมให้ตัวสวิตซ์ทำหน้าที่ให้ดีนั้นสำคัญมาก ซึ่งสำหรับเครื่อง Ultimaker 3 การ Calibrate โดยการเลื่อน Lift Switch นั้นทาง Ultimaker ได้ทำไว้แล้วตั้งแต่ถูกส่งมา ถึงอย่างนั้น คุณเองก็สามารถ Calibrate ด้วยตัวเองได้ ดังขั้นตอนต่อไปนี้

1.ไปที่ System > Maintenance > Calibration > Calibrate lift switch

  1. เลื่อนปุ่ม Lift Switch ไปอีกฝั่งนึงของหัวพิมพ์ให้ชี้ออกมาหาคุณ
  2. เลื่อนหัวพิมพ์เพื่อให้ตัว Lift Switch ใส่เข้ากับล็อคของสวิตซ์ได้
  3. รอให้หัวพิมพ์กลับไปที่จุดเริ่มต้นและลองทดสอบ lift switch
  4. ดูว่า ตัว lift switch นั้นเลื่อนหัวพิมพ์ลงหรือขึ้น หากทดสอบแล้วตัว lift switch เลื่อนขึ้นและลงได้แปลว่าคุณได้ทำการ Calibration เสร็จสิ้นแล้ว หากทดสอบแล้วตัว lift switch ไม่เลื่อนตาม นั่นแปลว่าคุณต้องทำการ Calibrate ใหม่อีกครั้ง