ขั้นตอนการอัพเดต Firmware

เครื่อง Ultimaker 3 จะมีการอัพเดตเครื่อง Firmware เป็นครั้งคราว ซึ่งเราแนะนำให้คุณอัพเดต Firmware เป็นประจำเพื่อให้เครื่องใช้งานเวอร์ชั่นล่าสุด ซึ่งการอัพเดต Firmware สามารถทำได้ผ่าน 2 วิธี ดังต่อไปนี้

ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

สามารถอัพเดทผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายสัญญาณผ่าน WiFi หรือ Ethernet
  2. ไปที่ System > Maintenance > Update firmware
  3. เลือกเวอร์ชั่น “Stable”

เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว เครื่อง Ultimaker 3 จะทำการติดตั้ง Firmware เวอร์ชั่นที่ล่าสุดที่สุด ซึ่งระหว่างนี้จะใช้เวลาซักพัก

อัพเดต Firmware ผ่าน USB

การอัพเดต Firmware สามารถทำได้โดยไม่ต้องผ่านอินเตอร์เน็ตได้ด้วยเช่นกัน มีขั้นตอนดังไปต่อนี้

  1. ดาวน์โหลด Firmware file 1 และ 2 จากลิสด้านล่างนี้
  2. นำไฟล์ทั้งสองไฟล์ที่เพิ่งดาวน์โหลดมาใส่ลงใน USB stick ของคุณ
    (ห้ามแตกไฟล์หลังจากดาวน์โหลดไฟล์มา ให้นำไฟล์นั้นใส่ลง USB stick โดยตรงแทน)
  1. เสียบ USB stick กับเครื่อง Ultimaker 3 ของคุณ
  2. ไปที่ System > Maintenance > Update Firmware
  3. จากนั้นเครื่อง Ultimaker 3 ของคุณจะทำการค้นหา Firmware จากไฟล์ที่คุณใส่เข้าไปใน USB stick จากนั้นให้เลือกไฟล์งานเพื่อเริ่มขั้นตอนการอัพเดต Firmware

Firmware files