ขั้นตอนการค่าชดเชย Calibration แกน Z และแกน XY

ขั้นตอนการค่าชดเชย Calibration แกน Z

ส่วนสุดท้ายของขั้นตอนการยกระดับด้วยตัวเองคือ การ Calibrate ค่าชดเชยแกน Z ขั้นตอนนี้เพื่อให้มั่นใจว่าระยะห่างแนวตั้งที่ถูกต้องระหว่างสองหัวฉีดนั้นถูกเก็บเข้าไปแล้ว ซึ่งขั้นตอนนี้ก็สามารถทำแยกได้ ดังต่อไปนี้

  1. ไปที่ System > Maintenance > Calibration > Calibrate Z offset
  2. วางแผ่น Calibration Card ระหว่างหัวฉีดที่สองและฐานรองพิมพ์
  3. หมุนปุ่นที่อยู่ด้านหน้าเครื่อง Ultimaker 3 จนกว่าจะสัมผัสแผ่น Calibration Card และหาระดับหรือ Fine-tune จนกว่าคุณจะรู้สึกถึงแรงเสียดเบา ๆ ขณะเลื่อนแผ่น Calibration Card

ขั้นตอนการชดเชยค่า Calibration แกน XY

เมื่อรวมหัวพิมพ์สองหัวพิมพ์เพื่อติดตั้งด้วยกัน เราจะต้องทำการ Calibrate เพื่อให้หัวฉีดทั้งสองหัวฉีดระนาบกัน สำหรับเครื่อง Ultimaker 3 จะทำการสืบหาการรวมสิ่งใหม่เข้าด้วยกันอัตโนมัติ และจะส่งข้อความไปเพื่อทำการ Calibrate ซึ่งการ Calibration แบบนี้ต้องทำเพียงแค่ครั้งเดียว หลังจากนี้ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในเครื่องพิมพ์ หัวพิมพ์ AA ที่ถูกติดตั้ง on receipt ของเครื่อง Ultimaker 3 นั้นถูก Calibrate มาแล้วกับหัว AA และ BB อื่นและไม่จำเป็นต้องทำการ Calibrate ใด ๆ เพิ่มเติ่ม

สำหรับขั้นตอนการ Calibration คุณจะต้องใช้แผ่นกระดาษ XY Calibration Sheet ที่มีมาให้ในกล่อง Accessory Box หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ ถ้าคุณต้องการพิมพ์หน้านี้ออกมา ตรวจดูก่อนว่าคุณพิมพ์บนกระดาษ A4 ที่ขนาดของตัวหนังสืออยู่ที่ 100%

คุณต้องตรวจดูให้มั่นใจแล้วว่าหัวพิมพ์สองหัวและเส้นวัสดุนั้นถูกติดตั้งแล้ว ก่อนเริ่มการ Calibration

เริ่มการ Calibration:

  1. ไปที่ System > Maintenance > Calibration > Calibrate XY offset
  2. หลังจากนั้นเครื่อง Ultimaker 3 จะพิมพ์โครงสร้างลักษณะตารางบนฐานรองพิมพ์ ให้รอจนกว่าจะเสร็จสิ้น
  3. ทันทีที่เครื่อง Ultimaker 3 เย็นลง ให้ถอดกระจกรองพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ออก และวางบนแแผ่นกระดาษ Calibration Sheet จากนั้นเช็คตามใบว่าโครงสร้างลักษณะตารางที่เครื่องพิมพ์สร้างขั้นนั้นวางตรงกันกับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้งสองรูปที่อยู่บนกระดาษ
  4. หาเส้นที่ขนานกันกับกรอบแกน X ที่คุณพิมพ์ออกมา และมองหาตัวเลขบนกระดาษว่าเลขไหนอยู่ตรงกับเส้นเหล่านั้น จากนั้นให้ใส่เลขเหล่านี้เป็นค่าการชดเชยของแกน X บนเครื่อง Ultimaker 3 ของคุณ
  5. หาเส้นที่ขนานกันกับกรอบแกน Y ที่คุณพิมพ์ออกมา และมองหาเลขบนกระดาษว่าเลขไหนอยู่ตรงกับเส้นเหล่านั้น จากนั้นให้ใส่เลขเหล่านี้ลงเป็นค่าชดเชยของแกน Y บนเครื่อง Ultimaker 3 ของคุณ

สำคัญ ค่าชดเชยแกน XY ที่คุณพิมพ์ออกมาต้องยึดเกาะได้ดีกับฐานรองพิมพ์ และไม่แสดงสัญญาณใด ๆ ภายใต้การฉีด หากมีสัญญาณแสดงขึ้นให้ทำการพิมพ์ Calibration ใหม่