การเฝ้าติดตามดูการพิมพ์ชิ้นงาน

หลังจากที่คุณเคยสั่งพิมพ์ชิ้นงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแล้ว หรือเคยเชื่อมต่อเครื่อง Ultimaker 3 จากซอฟท์แวร์ Cura แล้วคุณจะสามารถเฝ้าติดตามดูการพิมพ์ชิ้นงานของคุณได้

การสามารถเฝ้าติดตามดูการพิมพ์ชิ้นงานจากเครื่องได้นะช่วยให้คุณเห็นการทำงานของการพิมพ์และหาข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวของการพิมพ์ชิ้นงานได้ง่ายขึ้น และยังช่วยควบคุมเครื่อง Ultimaker 3 ของคุณจากที่ไกลได้เช่นเดียวกัน

วิธีการเปิดใช้โหมดการเฝ้าติดตามดูการพิมพ์ชิ้นงาน ให้คลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ที่อยู่มุมขวาบน ไอคอนรูปคอมพิวเตอร์จะเป็นเครื่องหมายถูกสีเขียว ในขณะที่เครื่อง Ultimaker 3 กำลังพิมพ์อยู่นั้นจะมีจุดสีฟ้าปรากฏขึ้นมาถัดจากไอคอนเครื่องพิมพ์

  • การเชื่อมต่อกล้องวิดีโอสดของเครื่อง Ultimaker 3
  • ข้อมูลการพิมพ์ (อุณหภูมิ ชื่องานที่พิมพ์ เวลาในการพิมพ์และเวลาที่เหลือแบบคาดคะเน)
  • ปุ่มควบคุมเครื่ิองพิมพ์ให้ “พักการพิมพ์” และ “เลิกพิมพ์” จากระยะไกล