การยกฐานรองพิมพ์

ขณะที่คุณกำลังพิมพ์ชิ้นงานด้วยเครื่อง Ultimaker คุณจำเป็นต้อง calibrate ฐานรองพิมพ์ของคุณเป็นระยะ ๆ เพื่อการยึดเกาะที่ดีของชิ้นงานและฐานรองพิมพ์ หากระยะห่างของหัวฉีดกับฐานรองพิมพ์นั้นมากเกินไป ชิ้นงานของคุณจะไม่สามารถยึดเกาะกับกระจกรองพิมพ์ได้ดีนัก และในทางกลับกัน หากหัวฉีดใกล้กับฐานรองพิมพ์มากเกินไป จะทำให้หัวฉีดไม่สามารถฉีดเส้นออกมาจากได้

เครื่อง Ultimaker ให้คุณเลือก calibrate ฐานรองพิมพ์ได้สองวิธี โดยวิธีแบบ Active Leveling เป็นวิธีที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากแม่นยำมากกว่าการวัดด้วยคน

ข้อควรจำ: ทุกครั้งที่ต้อง Calibrate ฐานรองพิมพ์ เช็คให้มั่นใจว่ามเส้นพลาสติกไม่ตกค้างอยู่ในหัวฉีด และกระจกรองพิมพ์สะอาดเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดการคลาดเคลื่อนได้

วิธี Calibrate แบบ Active Leveling

ในระหว่างที่ทำการ Active Leveling เครื่อง Ultimaker 3 จะทำการวัดระยะห่างระหว่างปลายหัวฉีดและฐานรองพิมพ์หลาย ๆ ตำแหน่ง ซึ่งตำแหน่งต่าง ๆ นั้นจะถูกเก็บไว้ในเครื่องพิมพ์เพื่อทดแทนค่าระดับของฐานรองพิมพ์ที่ไม่ถูกต้องระหว่างพิมพ์เลเยอร์ชั้นแรก โดยจะค่อย ๆ เลื่อนฐานรองพิมพ์ขึ้นและลงขณะพิมพ์ชิ้นงาน’

ขั้นตอนการเริ่ม Active Leveling

 1. ไปที่ System > Build Plate > Active Leveling
 2. รอให้เครื่องพิมพ์ทำการ leveling ให้เสร็จ ใช้เวลาซักพักหนึ่ง
 3. เลือกความถี่สำหรับ Active Leveling

ข้อควรระวัง: ห้ามสัมผัสเครื่อง Ultimaker 3 ระหว่างขั้นตอน active leveling เนื่องจากอาจทำให้การวัดค่าคลาดเคลื่อนได้

การยกฐานรองพิมพ์ด้วยตัวเอง

หากดูแล้วว่าการยกฐานรองพิมพ์นั้นคลาดเคลื่อนมากเกินไป (และ active leveling ไม่สามารถชดเชยค่านี้ได้) คุณสามารถยกฐานรองพิมพ์ด้วยตัวเองได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปที่ System > Build Plate > Manual leveling
 2. รอให้เครื่อง Ultimaker 3 ตั้งค่าเริ่มต้น จากนั้นค่อยเริ่มขั้นตอนต่อไปเมื่อหัวพิมพ์อยู่ตรงกลางด้านหลังของฐานรองพิมพ์
 3. หมุนปุ่มคำสั่งด้านหน้าเครื่องจนกว่าระยะห่างของหัวฉีดอันแรกและฐานรองพิมพ์จะอยู่ที่ 1 มม.โดยประมาณ ตรวจดูให้มั่นใจว่าหัวฉีดอยู่ใกล้กับฐานรองพิมพ์แล้ว โดยห้ามสัมผัสโดน
 4. ปรับน็อตที่อยู่ด้านหน้าขวาและด้านหน้าซ้ายของฐานรองพิมพ์ให้ยกระดับมาด้านหน้าคร่าว ๆ และเช่นเดียวกัน ระยะห่างระหว่างหัวฉีดและฐานรองพิมพ์ควรอยู่ห่างกันประมาณ 1 มม.
 5. วางแผ่น ‘calibration card’ ที่ให้มาระหว่างหัวฉีดและฐานรองพิมพ์เมื่อหัวพิมพ์มาอยู่ตรงกลางด้านหลังของฐานรองพิมพ์แล้ว
 6. ปรับน็อตฐานรองพิมพ์ที่อยู่ตรงกลางด้านหลังจนกว่าคุณจะรู้สึกถึงการเสียดสีเบา ๆ ขณะที่เลื่อนแผ่น calibration
 7. กด “Continue” และหัวพิมพ์จะเลื่อนไปที่ตำแหน่งที่สอง
 8. ทำตามขั้นตอนที่ 5 ใหม่อีกครั้ง (วางแผ่น calibration) และขั้นตอนที่ 6 “ปรับฐานรองพิมพ์”
 9. กด “Continue” อีกครั้งและหัวพิมพ์จะเลื่อนไปที่ตำแหน่งที่สาม
 10. ทำขั้นตอนที่ 5 ซ้ำอีกครั้ง “วางแผ่น Calibration และขั้นตอนที่ 6 “ปรับฐานรองพิมพ์”

ข้อควรระวัง: ห้ามดันฐานรองพิมพ์ขณะกำลังหาระดับ หรือ fine-tuning กับแผ่น calibration card เนื่องจากจะทำให้ค่าคลาดเคลื่อน

หลังจากที่เรา calibrate ฐานรองพิมพ์กับหัวฉีดหัวแรกเสร็จแล้ว สำหรับหัวฉีดที่สองควรจัดระนาบด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าความสูงของหัวฉีดทั้งสองนี้ถูกตั้งค่าถูกต้อง สำหรับขั้นตอนนี้ขั้นตอนจะน้อยกว่าเพียงแค่ตั้งค่าความสูงที่ถูกต้องด้วยแผ่น Calibration Card เท่านั้น ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. วางแผ่น Calibration Card ระหว่างหัวฉีดที่สองและฐานรองพิมพ์
 2. หมุนปุ่มที่อยู่ด้านหน้าเครื่อง Ultimaker 3 จนกว่าจะสัมผัสกับแผ่น Calibration Card จากนั้นให้หาระดับหรือ fine-tune จนกว่าคุณจะรู้สึกถึงความเสียดสีเบา ๆ ขณะที่แผ่น Calibration Card กำลังเลื่อนอยู่นั้นเอง

อย่าลืมว่า ระยะห่างระหว่างด้านล่างของแผ่นทำความร้อนและฐานพิมพ์จะต้องอยู่ห่างกัน 14 มม. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนขณะทำการ Active Leveling

ความถี่ของการยกระดับฐานรองพิมพ์

สังเกตว่าเครื่อง Ultimaker 3 จะถามคุณบ่อยมาก หากคุณต้องการจะยกระดับฐานรองพิมพ์ของคุณใหม่เมื่อคุณเคยทำการตั้งระดับไปแล้วครั้งหนึ่ง โดยคุณสามารถเลือกตามด้านล่างนี้ได้

 • ทุกวัน
 • ทุกสัปดาห์
 • หลังจากการเปิดเครื่อง
 • ไม่ต้องเลย
 • อัตโนมัติ (ความถี่ของการยกระดับฐานรองพิมพ์นั้นจะถูกกำหนดโดยเครื่องพิมพ์ อิงจากจำนวนชั่วโมงการพิมพ์ตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ตั้งค่าการยกระดับไว้ของฐานรองพิมพ์)

คุณสามารถเปลี่ยนความถี่การยกระดับฐานรองพิมพ์ได้ตลอด ไปที่ System > Build Plate > Frequency in the menu