การติดตั้ง WiFi และ Firmware

เครื่อง Ultimaker 3 เปิดให้พิมพ์ชิ้นงานแบบไร้สาย หรือพูดง่าย ๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้แล้ว

เรามาดูวิธีการเชื่อมต่อเครื่อง Ultimaker 3 เข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกัน

ตั้งค่า WiFi

  1. รอให้เครื่อง Ultimaker 3 ของคุณสร้าง WiFi hotspot เอง ซึ่งอาจใช้เวลาซักพัก
  2. จากนั้นเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อม WiFi เข้ากับเครื่อง Ultimaker 3 บนจอแสดงผลเครื่อง Ultimaker 3 สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน
  3. หลังจากนั้นจะมี Pop-up แสดงขึ้นมาบนจอคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนการเชื่อมต่อเครื่อง Ultimaker 3 เข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของคุณ เมื่อคุณทำตามขั้นตอนครบตาม Pop-up แล้ว ตัว Pop-up ก็จะหายไปเอง
     
  4. กลับไปที่เครื่อง Ultimaker 3 เพื่อตั้งค่าต่อสำหรับการใช้งานครั้งแรก

ข้อควรทราบ:

  • ในบางพื้นที่ที่สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียรอาจทำให้การเชื่อมต่อ WiFi กับเครื่อง Ultimaker 3 ไม่สามารถทำได้ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้รันการตั้งค่าจากเครื่องคอมฯเครื่องอื่นหรือจากสมาร์ทโฟนใหม่
  • หากคุณข้ามการตั้งค่านี้ไป คุณสามารถกลับมาตั้งค่าได้ใหม่ทุกครั้ง โดยไปที่ System > Network > Run WiFi setup

วิธีอัพเดต Firmware เครื่อง Ultimaker 3

หลังจากตั้งค่าเครื่อง Ultimaker 3 ครบทุกขั้นตอนแล้ว เครื่อง Ultimaker จะตรวจหา Firmware เวอร์ชั่นล่าสุดบนเครื่องว่าได้รับการติดตั้งแล้วหรือยัง หากยัง ตัวเครื่องจะทำการหา Firmware เวอร์ชั่นล่าสุดเองผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและทำการติดตั้งเองอัตโนมัติ ซึ่งในขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาในการติดตั้งซักพัก