ดึงสายพานให้แน่น

การรักษาให้สายพานแน่นนั้นสำคัญต่อคุณภาพการพิมพ์ชิ้นงาน หากสายพานหลวมจะส่งผลให้การเลื่อนของหัวพิมพ์ไม่ถูกต้องได้ หรืออีกนัยหนึ่ง ขนาดของการพิมพ์อาจแตกต่างจากที่คุณหวังไว้ได้

เมื่อเวลาผ่านไปซักพัก จะสังเกตเห็นว่าสายพานหย่อนลง ให้ทำการดึงสายพานกลับมาให้แน่นดังเดิมตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. หมุนน็อตทั้งสี่ตัวของมอเตอร์ X ให้หลวม แต่ไม่ต้องไขน็อตออกมา
  2. จากนั้นดันมอเตอร์ลง จับมอเตอร์ให้แน่น
  3. ให้ค่อย ๆ ขันน็อตทีละตัวให้แน่น แบบทแยงมุม ในขณะที่กำลังดันมอเตอร์ลง
  4. ทำขั้นตอนเดี๋ยวกันกับมอเตอร์ Y เพื่อให้สายพานทั้งสองสายแน่นเท่ากัน