ในกรณีที่เราอาจต้องการเปลี่ยนสีเส้นพลาสติกเพื่อพิมพ์ชิ้นงาน ในตอนแรกเราก็จะต้องให้เครื่อง Ultimaker 2+ ทำการดูดเส้นออกก่อน เพื่อที่จะสามารถใส่เส้นพลาสติกใหม่เข้าไปได้

ขั้นตอนการถอดพลาสติกอันเก่าออก สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

  1. ไปที่เมนู “material” จากนั้นไปที่เมนู “Change” ในหน้าเมนูหลัก
  2. รอซักพัก ให้หัวพิมพ์ได้ใช้เวลาทำความร้อน การทำความร้อนของตัวหัวพิมพ์นั้นก็เพื่อให้มั่นใจว่าเส้นพลาสติกนั้นละลายเมื่อผ่านเข้าไปในหัวฉีด
  3. เมื่อหัวฉีดร้อนแล้ว เครื่อง Ultimaker 2+ จะเริ่มทำการเปิดให้เฟื่องขับเส้นทำงานอัตโนมัติ ซึ่งนั่นหมายถึงว่าเส้นพลาสติกจะมีการดูดกลับทั้งหมด หากเส้นพลาสติกออกมาจากท่อนำเส้นได้ไม่หมด ให้คุณใช้มือดึงเส้นที่หลงเหลืออยู่ในท่อออกมา

ขั้นตอนการโหลดเส้นพลาสติกอันใหม่เข้าเครื่อง

หลังจากถอดเส้นพลาสติกอันเดิมออกแล้ว ตอนนี้ก็สามารถทำการโหลดเส้นพลาสติกอันใหม่เข้าไปในเครื่องได้แล้ว ซึ่งวิธีการก็เหมือนกันกับตอนใส่เส้นเข้าไปในเครื่อง Ultimaker 2+ ครั้งแรก เช็คดูว่าเราโหลดเส้นพลาสติกอันเดิมออกหมดแล้ว และม้วนพลาสติกอันใหม่วางอยู่บนแกนแขวนเส้นในลักษณะทิศทางตามเข็มนาฬิกา

เรามาดูขั้นตอนการโหลดเส้นพลาสติกอันใหม่เข้าเครื่องกัน

  1. ใส่เส้นพลาสติกเข้าไปด้านล่างของท่อนำเส้น และใช้มือดันเส้นพลาสติกเข้าไปจนเฟืองขับเส้นมีการตอบสนองกับเส้นพลาสติกที่เราดัน
  2. รอซักพัก สังเกตว่าเส้นพลาสติกจะเข้าไปในตะข่ายท่อนำเส้นสีดำก่อน จากนั้นกดปุ่ม continue เพื่อดำเนินการต่อ เครื่อง Ultimaker 2+ จะทำการโหลดเส้นพลาสติกผ่านท่อนำเส้นเพื่อเข้าไปในหัวพิมพ์เองอัตโนมัติ
  3. กดปุ่มที่อยู่ด้านหน้าเมื่อเส้นพลาสติกถูกฉีดออกมาจากหัวฉีด