• ในชุด Nozzle Kit ที่มากับเครื่อง Ultimaker 2+ มาพร้อมกับหัวฉีด 3 ขนาด (0.25 มม., 0.6 มม., 0.8มม.) ส่วนหัวฉีดในตัวเครื่อง Ultimaker 2+ เป็นหัวฉีดขนาด 0.4 มม. ซึ่งหัวฉีดแต่ละขนาดนั้นเพื่อพิมพ์ชิ้นงานที่แตกต่างกันออกไป ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเปลี่ยนหัวฉีดฉบับเร่งรัดบนเครื่อง Ultmaker 2+

  ขั้นตอนการถอดหัวฉีด

  1. ถอดเส้นพลาสติกจากเครื่อง Ultimaker 2+ ออก (ผ่านปุ่มเมนู ‘material’ จากนั้นไปที่เมนู ‘change’)
  2. ให้ทำการ ‘Atomic Method’ ก่อนที่จะถอดหัวฉีดในเครื่อง Ultimaker 2+ ออก การทำ ‘Atomic Method’ ก่อนนั้นช่วยลดจำนวนเส้นพลาสติกที่ตกค้างหลือหลงเหลืออยู่ในหัวฉีดเพื่อให้สามารถถอดหัวฉีดออกมาได้ง่ายขึ้น และยังเป็นการทำความสะอาดหัวฉีดก่อนการเก็บรักษาหัวฉีด
  3. ปล่อยให้อุณหภูมิเพิ่มและลดระดับลงให้เท่ากับอุณหภูมิที่ถูกตั้งไว้ล่าสุดเพื่อให้เส้นพลาสติกนั้นถูกขับออกระหว่างการ “Atomic Method”
  4. ใช้ประแจขันหัวฉีดออกจากบล็อคทำความร้อน หากต้องการไขหัวฉีดออกให้ขันออกในลักษณะทวนเข็มนาฬิกา

  ติดตั้งหัวฉีด

  1. เลือกหัวฉีดขนาดที่ต้องการ จากนั้นขันหัวฉีดที่เลือกมาแล้วเข้ากับบล็อคทำความร้อนจนสุดมือ ระมัดระวังบล๊อคหัวฉีด เนื่องจากมันยังคงร้อนอยู่
  2. ใช้ประแจขันหัวฉีดให้สนิท ขันในลักษณะตามนาฬิกา ระวังอย่าขันแน่นจนเกินไป เนื่องจากการขันแน่นจนเกินไป สามารถทำให้หักได้

  ตั้งค่าในซอฟท์แวร์ Cura

  ก่อนเริ่มการพิมพ์ด้วยหัวฉีดที่เพิ่งใส่เข้าไปใหม่นั้น ต้องตั้งค่าในซอฟท์แวร์ Cura ก่อน ใส่ขนาดของหัวพิมพ์ที่ติดตั้งลงไป เป็นหน่วย มิลลิเมตร ในช่อง “nozzle size”