เพื่อการดูแลและบำรุงรักษาเครื่อง Ultimaker 2+ ของคุณให้ถูกต้องตามคำแนะนำและให้เครื่องทำงานอย่างไหลลื่น เราจึงแนะนำให้คุณใช้จาระบีหล่อลื่นกับแกน X Y Z เป็นระยะ ๆ

สำหรับแกน X และแกน Y

เมื่อสังเกตเห็นส่วนที่นูนขึ้นมาบนชิ้นงาน 3 มิติของคุณ หรือรู้สึกว่าแกน X และแกน Y นั้นแห้ง ให้หยดน้ำมันจักรลงบนแกน X และแกน Y การทำเช่นนี้จะช่วยให้เครื่อง Ultimaker 2+ ทำงานได้ไหลลื่นมากขึ้น ซึ่งน้ำมันจักรนั้นไม่มีอยู่ในกล่องแพจเกจ Ultimaker 2+ แต่ถึงอย่างนั้น การใช้น้ำมันหล่อลื่นหยดลงบนแกน X และแกน Y นั้นค่อนข้างแนะนำ

สำคัญ: ห้ามใช้ WD40 เด็ดขาด เนื่องจากจะส่งผลกับตัวหุ้มแกนได้ ซึ่งเราแนะนำให้ใช้น้ำมันจักรเพื่อการหล่อลื่นของแกนเท่านั้น

สกรูแกน Z

ทุก 6 เดือนครั้ง เราจะใช้จาระบี Magnalube เพื่อให้แกน Z ที่เป็นเกลียวหล่อลื่น ซึ่งจาระบีที่มากับกล่องแพจเกจเครื่อง Ultimaker 2+ นั้นเป็นสีเขียว ให้บีบจาระบีบนสกรูเกลียวประมาณ 10 หยด เมื่อเริ่มพิมพ์ชิ้นงานชิ้นต่อไป เครื่อง Ultimaker 2+ จะทำการหล่อลื่นตัวแกนโดยการเลื่อนกระจกรองพิมพ์ขึ้น-ลง

คำแนะนำ : จาระบี Magnalube ใช้ได้กับแกน Z ที่เป็นเกลียวเท่านั้น ห้ามใช้กับแกนอื่นนอกเหนือจากนี้