แกนแขวนเส้นพลาสติก

หันด้านบนของแกนแขวงเส้นเข้ากับรูที่อยู่ด้านหลังเครื่อง Ultimaker 2+ และจึงค่อยใส่แกนแขวงเส้นเข้ากับรูด้านหลังเครื่อง จากนั้นก็ค่อย ๆ ดันขึ้นลงให้ลงล็อค

กระจกรองพิมพ์

กระจกรองพิมพ์ คืออะไร? กระจกรองพิมพ์คือแผ่นกระจกสำหรับรองการพิมพ์ชิ้นงานของเครื่อง Ultimaker 2+
วิธีการติดตั้งกระจกรองพิมพ์
1. เปิดตัวล็อคฐานรองพิมพ์สองฝั่งที่อยู่ด้านหน้าออก
2. ค่อย ๆ เลื่อนกระจกรองพิมพ์เข้าไปบนฐานรองพิมพ์
*ให้มั่นใจว่าเลื่อนกระจกรองพิมพ์ชนกับตัวล็อคด้านหลังแล้ว จึงค่อยปิดตัวล็อคฐานรองพิมพ์ที่อยู่ด้านหน้ากลับเข้าไป

ตัวจ่ายไฟ

เสียบสายไฟหัวหนึ่งเข้ากับหม้อแปลงและอีกหัวนึงเข้ากับเต้าเสียบสายไฟบนกำแพง จากนั้นต่อตัวจ่ายไฟเข้ากับเครื่อง Ultimaker 2+ สายเคเบิ้ลฝั่งที่เรียบจะต้องชี้ขึ้นด้านบน จากนั้นค่อยเปิดเครื่อ Ultimaker 2+