เริ่มการพิมพ์ชิ้นงาน

หลังจากที่เราได้ปรับระดับฐานรองพิมพ์และโหลดเส้นพลาสติกเข้าไปในเครื่อง Ultimaker 2 Extended+ กันแล้วจากบทความก่อน ซึ่งตอนนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วที่เราจะเริ่มการพิมพ์ชิ้นงาน

ภายใน SD card จะมีตัวไฟล์งานไว้ให้บ้างแล้ว ซึ่งคุณสามารถเลือกไฟล์งานตัวอย่างที่อยากจะพิมออกมา 1 ไฟล์ จากนั้นกด start เพื่อเริ่มการพิมพ์

หลังจากเลือกไฟล์งานแล้ว เครื่อง Ultimaker 2 Extended+ จะทำการอุ่นตัวเครื่องโดยการทำความร้อนที่ฐานรองพิมพ์และหัวฉีด ซึ่งจะใช้เวลาราว ๆ 5 นาทีขึ้นไป

Tip: เพื่อการยึดเกาะของที่ดีของชิ้นงานกับกระจกรองพิมพ์ เราแนะนำให้ทากาวบาง ๆ บนกระจกรองพิมพ์ ซึ่งคุณสามารถใช้กาวแท่งที่มาพร้อมกับเครื่อง Ultimaker 2 Extended+