การใช้เฟืองขับเส้นอย่างถูกต้องและหมั่นทำความสะอาดเฟืองขับเส้นยู่เสมอนั้นสำคัญมากสำหรับการขับเส้นที่ดี

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำสำหรับการดูแลและบำรุงรักษาเฟืองขับเส้นที่ถูกต้อง

การตั้งระดับความตึงของเส้นบนเฟืองขับเส้นให้เหมาะสม

การตั้งระดับความตึงของเส้นบนเฟืองขับเส้นให้ถูกต้องนั้นมีความสำคัญต่อการทำให้เส้นพลาสติกสามารถผ่านเข้าเฟืองขับเส้นเพื่อส่งต่อไปที่ท่อนำเส้นและหัวพิมพ์ได้อย่างเหมาะสม หากคุณตั้งระดับความตึงของการดูดเส้นบนเฟืองขับเส้นให้ตึงเกินไป แบริ่งที่อยู่ภายในเฟืองขับเส้นจะกินเส้นพลาสติกเข้าไปส่งผลให้เส้นพลาสติกแบนและติดอยู่ในท่อนำเส้นได้ ซึ่งกรณีนี้เราเรียกว่า ‘grinding’

วิธีป้องกันไม่ให้เส้นพลาสติกแบน คือ ให้เช็คดูว่าตัวปุ่มสีขาวที่อยู่ด้านขวาเฟืองขับเส้นนั้นอยู่ตรงกลาง

หากคุณใช้วัสดุอื่นที่ไม่ใช่จากทาง Ultimaker คุณอาจจะต้องปรับความระดับความตึงของเส้นบนเฟืองขับเส้นเล็กน้อยเพื่อให้ได้ผลดีที่สุด