วิธีการที่เรียกว่า ‘Atomic Method’ นั้นใช้เมื่อต้องการขจัดสิ่งอุดตันที่อยู่ในหัวฉีดเครื่อง Ultimaker 2 Extended+ ออก ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยทำความสะอาดขจัดสิ่งอุดตันออกโดยการนำสิ่งสกปรกหรือวัสดุที่ใช้แล้วกลายเป็นสารคาร์บอนออกจากหัวฉีดที่อยู่ด้านบน สำหรับวิธีการใช้ขั้นตอนนี้ คุณไม่จำเป็นจะต้องแยกชิ้นส่วนของหัวพิมพ์ใด ๆ ออกเลย

คำแนะนำ: นอกเหนือจากการใช้วิธีการนี้ในการขจัดสิ่งอุดตันในหัวฉีดออกแล้ว คุณสามารถใช้วิธีการ ‘Atomic method’ ได้อีกหากเปลี่ยนใช้กับวัสดุที่ต้องการอุณหภูมิในการพิมพ์ที่ต่ำ ด้วยวิธีการนี้จะทำให้เศษวัสดุที่หลงเหลืออยู่นั้นหายไปและช่วยป้องกันการเกิดสิ่งอุดตันอีกด้วย