แกนแขวนเส้น

หันด้านบนของแกนแขวงเส้นเข้ากับรูที่อยู่ด้านหลังเครื่อง Ultimaker 2 Extended+ และจึงค่อยใส่แกนแขวงเส้นเข้ากับรูด้านหลังเครื่อง จากนั้นก็ค่อย ๆ ดันขึ้นลงให้ลงล็อค

กระจกรองพิมพ์

กระจกรองพิมพ์ คืออะไร? กระจกรองพิมพ์คือแผ่นกระจกสำหรับรองการพิมพ์ชิ้นงานของเครื่อง Ultimaker 2 Extended+

วิธีการติดตั้งกระจกรองพิมพ์

  1. เปิดตัวล็อคฐานรองพิมพ์สองฝั่งที่อยู่ด้านหน้าออก
  2. ค่อย ๆ เลื่อนกระจกรองพิมพ์เข้าไปบนฐานรองพิมพ์

*ให้มั่นใจว่าเลื่อนกระจกรองพิมพ์ชนกับตัวล็อคด้านหลังแล้ว จึงค่อยปิดตัวล็อคฐานรองพิมพ์ที่อยู่ด้านหน้ากลับเข้าไป

ตัวจ่ายไฟ

เสียบสายไฟหัวหนึ่งเข้ากับหม้อแปลงและอีกหัวนึงเข้ากับเต้าเสียบสายไฟบนกำแพง จากนั้นต่อตัวจ่ายไฟเข้ากับเครื่อง Ultimaker 2 Extended+ สายเคเบิ้ลฝั่งที่เรียบจะต้องชี้ขึ้นด้านบน จากนั้นค่อยเปิดเครื่อง Ultimaker 2 Extended+

ข้อควรจำ: ก่อนจะต่อตัวจ่ายไฟเข้ากับเครื่อง Ultimaker 2 Extended+ ต้องมั่นใจก่อนว่าปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง Ultimaker 2 Extended+ นั้นอยู่ในตำแหน่ง “off”