หลังจากเครื่องพิมพ์ผ่านการพิมพ์ชิ้นงานมาแล้วหลายครั้ง สังเกตว่าจะมีคราบกาวติดอยู่บนกระจกรองพิมพ์มากเกินไป ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้พื้นผิวในการพิมพ์งานไม่สม่ำเสมอ เพราะฉะนั้นจึงควรทำความสะอาดกระจกรองพิมพ์บ้าง

ในส่วนของขั้นตอนการทำความสะอาดกระจกรองพิมพ์ที่ถูกต้องนั้น ให้เช็คก่อนเสมอว่า กดปิดการใช้งานเครื่อง Ultimaker 2 Extended+ และฐานรองพิมพ์นั้นเย็นลงแล้ว

ขั้นตอนการถอดกระจกรองพิมพ์ที่ถูกต้อง

  1. ใช้มือเลื่อนฐานรองพิมพ์ไปด้านล่างของเครื่อง Ultimaker 2 Extended+ การทำแบบนี้ช่วยป้องกันการเกิดความเสียหายกับหัวพิมพ์หรือสกรูแบบสี่เหลี่ยมคางหมู Z
  2. เปิดตัวล็อคฐานรองพิมพ์ด้านหน้าออก
  3. เลื่อนกระจกรองพิมพ์ไปด้านหน้าของฐานรองพิมพ์จนออกจากตัวเครื่อง Ultimaker 2 Extended+

ขั้นตอนการทำความสะอาด และการนำกลับคืนที่เดิมอย่างถูกต้อง

  1. เช็ดคราบกาวที่อยู่บนกระจกรองพิมพ์ด้วยน้ำอุ่นหรือผ้า หากจำเป็นจริง ๆ ต้องใช้สบู่เช็ด หลังจากเช็ดด้วยสบู่แล้วให้เช็คว่ากระจกรองพิมพ์นั้นแห้งสนิทก่อนที่จะใส่คืนกลับที่เดิม
  2. เลื่อนกระจกรองพิมพ์ไว้บนฐานรองพิมพ์ ให้ตัวกระจกนั้นชนกับด้านหลังของฐานพิมพ์
  3. ใช้มือปิดตัวล็อคฐานรองพิมพ์ด้านข้างที่อยู่ด้านหน้าเพื่อไม่ให้กระจกรองพิมพ์หลุดออกมา

คำแนะนำ: เพื่อชิ้นงานที่สวย แนะนำให้ปรับระดับฐานรองพิมพ์ใหม่หลังจากที่ใส่กระจกรองพิมพ์เข้าไปใหม่ทุกครั้ง