จอแสดงผลที่อยู่ด้านหน้าเครื่อง Ultimaker 2 Extended+ จะแสดงข้อมูลสำคัญ ๆ เกี่ยวกับการตั้งค่าและการใช้งานเครื่อง Ultimaker 2 Extended+ ซึ่งคุณสามารถหาดูได้จากเมนู โดยการหมุน และ/หรือ กดปุ่มที่อยู่ด้านขวามือของจอแสดงผลได้ ในการเลือกคำสั่งเพื่อพิมพ์งานหรือควบคุมการทำงานเครื่องให้เลื่อนปุ่มไปที่คำสั่ง confirm เพื่อดำเนินการ สังเกตหากปุ่มมีการกระพริบ นั่นหมายถึง เครื่อง Ultimaker 2 Extended+ กำลังรอคำสั่งงานอยู่

ทุกครั้งในการเปิดใช้เครื่อง Ultimaker 2 Extended+ คุณจะเห็นโลโก้ Ultimaker แสดงบนหน้าจอเสมอหลังจากหน้าต่างเมนูแสดงขึ้นมา ซึ่งหน้าต่างเมนูหลักมี 3 options ดังนี้ เมนู “print” เมนู “material” และเมนู “maintenance”

เมนู “print”

ในหน้าต่างเมนู “Print” ให้คุณเลือกไฟล์เพื่อสั่งพิมพ์จาก SD card หนึ่งไฟล์ จากนั้นกดปุ่ม “print” เพื่อเริ่มการสั่งพิมพ์

เมนู “material”

ในหน้าต่างเมนู “material” ให้คุณสามารถเลือกปรับเปลี่ยนการตั้งค่าในระหว่างที่วัสดุกำลังถูกสั่งพิมพ์บนเครื่อง Ultimaker 2 Extended+ หรือเปลี่ยนการตั้งค่าของโปรไฟล์วัสดุได้ เมื่อกดเลือกคำสั่ง “change” เครื่อง Ultimaker 2 Extended+ จะเริ่มขั้นตอนตามที่อธิบายในส่วนของ “bed leveling” ในเมนู “settings” คุณสามารถเลือกโปรไฟล์วัสดุและเปลี่ยนการตั้งค่าได้ที่เมนู “customization”

เมนู “maintenance”

ในหน้าต่างเมนู “maintenance” จะมี options ให้เลือกหลากหลาย เมื่อเลือกเมนูคำสั่ง “build plate” ตัวเครื่องจะแนะนำวิธีการปรับระดับฐานพิมพ์ ในส่วนเมนู “Advanced” สามารถเลือกตั้งค่าเองได้หลาย options เพื่อดำเนินการ หรือสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ได้ ซึ่ง options ดังกล่าว มีดังต่อไปนี้:

 • การตั้งค่าแสงไฟ LED: เปลี่ยนการตั้งค่าแสงไฟ LED ในเครื่อง Ultimaker 2 Extended+ ได้
 • หัวฉีดทำความร้อน: ตั้งค่าอุณหภูมิด้วยตัวเองเพื่อให้หัวฉีดทำความร้อน
 • ฐานรองพิมพ์ทำความร้อน: ตั้งค่าอุณหภูมิด้วยตัวเองเพื่อให้ฐานรองพิมพ์ทำความร้อน
 • เลื่อนหัวพิมพ์กลับแบบแรกเริ่ม: หัวพิมพ์มีการเลื่อนกลับไปทางด้านหลังมุมซ้ายของเครื่อง Ultimaker 2+ เหมือนตอนแรกเริ่มเปิดเครื่อง
 • ลดระดับฐานรองพิมพ์: ฐานรองพิมพ์มีการลดระดับลงไปด้านล่างเครื่อง Ultimaker 2 Extended+
 • ยกระดับฐานรองพิมพ์: ฐานรองพิมพ์มีการยกระดับขึ้นไปด้านบนเครื่อง Ultimaker 2 Extended+
 • การใส่วัสดุ: หัวฉีดจะทำความร้อนหลังจากใส่เส้นพลาสติก 
 • การเลื่อนวัสดุ: หัวฉีดจะทำความร้อนหลังจากหมุนคำสั่งไปที่วัสดุ
 • ความเร็วของพัดลม: ตั้งค่าความเร็วของพัดลมสองตัวที่อยู่ด้านข้างของหัวพิมพ์
 • ตั้งค่าเพื่อดูดเส้นกลับ: ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อดูดเส้นกลับ
 • เวอร์ชั่น: แสดง firmware เวอร์ล่าสุดบนเครื่อง Ultimaker 2+
 • สถิติเวลาการทำงาน: แสดงเวลาใช้ไปในการพิมพ์งานบนเครื่อง Ultimaker 2+
 • คำสั่ง ‘Factory reset’: คำสั่งรีเซตเครื่อง Ultimaker 2+ เพื่อกลับไปตั้งค่า Calibration ใหม่

การปรับ fine-tuning

คุณสามารถตั้งค่าการปรับ fine-tuning ได้ระหว่างขั้นตอนที่เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์ชิ้นงานอยู่ ซึ่งการปรับค่า fine-tuning จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมการพิมพ์ชิ้นงานได้อย่างเต็มที่มากขึ้น รวมถึงช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ของชิ้นงานอย่างดีที่สุด วิธีการตั้ง “tune” เข้าไปที่เมนู “tune” ในระหว่างที่กำลังพิมพ์ชิ้นงาน ในเมนู “tune” จะบอกการตั้งค่าแบบเดียวกับเมนู “Advanced” ซึ่งแปลว่า คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้ อย่างเช่น อุณหภูมิ และความเร็วในการพิมพ์ชิ้นงาน ยิ่งไปกว่านั้นแล้ว คุณยังสามารถ ‘หยุด’ หรือ ‘pause’ ระหว่างการพิมพ์งานได้ด้วยหากระหว่างนั้นคุณต้องการเปลี่ยนเส้นพลาสติกในการพิมพ์งาน จากนั้นค่อยกด ‘resume’ เพื่อกลับไปพิมพ์งานต่อ