ถึงแม้ว่าแผ่นทำความร้อนจะช่วยให้ชิ้นงานยึดเกาะกับกระจกรองพิมพ์ได้ระดับนึงแล้วนั้น อย่างไรก็ดี ในบางกรณีเราอาจต้องใช้วิธีทากาวบนกระจกรองพิมพ์เพื่อการยึดเกาะที่ดียิ่งขึ้น

เมื่อไหร่ควรทากาว

วัสดุที่ใช้พิมพ์ชิ้นงาน ขนาด และรูปร่างของโมเดลชิ้นงานนั้นมีผลกับการใช้กาว

สำหรับเส้นพลาสติกชนิด ABS และ CPE แนะนำว่าควรทากาวบนกระจกรองพิมพ์ เนื่องจากเส้นวัสดุเหล่านี้มีการหดตัวมากกว่าชนิดอื่น ๆ การหดตัว ในที่นี้ คือการที่เส้นพลาสติกนั้นม้วนตัวขึ้น ซึ่งโดยพื้นฐานแล้ว การหดตัวนั้นเกิดขึ้นเพราะคุณสมบัติของเส้นพลาสติก คุณสมบัติของเส้นพลาสติกโดยพื้นฐานแล้วมีแนวโน้มที่จะหดตัวเมื่อมีการโดนทำให้เย็นขึ้นอย่างรวดเร็ว และเส้นพลาสติกบางชนิดก็มีแนวโน้มสูงกว่า ซึ่งไม่ว่าจะอย่างไร ในที่สุดแล้ว ด้วยคุณสมบัตินี้แหละที่ทำให้ชิ้นงานของคุณถูกม้วนกลับเข้ามุมนั่นเอง เนื่องจากเส้นพลาสติกชนิด ABS และ CPE สามารถเกิดการหดตัวได้สูงมาก คุณจึงจำเป็นต้องใช้กาวเพื่อป้องกันการเกิดการหดตัวของเส้นพลาสติก

ในทางตรงกันข้าม เส้นพลาสติกชนิด PLA มีความสามารถในการหดตัวที่น้อยกว่ามาก ด้วยเหตุนี้ การพิมพ์ชิ้นงานที่ใช้เส้นพลาสติกชนิด PLA สามารถพิมพ์ผ่านแผ่นรองพิมพ์ได้โดยตรงเลย โดยไม่ต้องทากาวบนกระจกรองพิมพ์นั้นจึงมีความเป็นไปได้ ถึงอย่างนั้น ต้องตรวจเช็คดูเสมอว่ากระจกรองพิมพ์นั้นปราศจากฝุ่น และคราบน้ำมัน เนื่องจากเส้นพลาสติกจะไม่ยึดเกาะพื้นผิวที่มีความมัน แต่ในบางสถานการณ์ อย่างเช่น หากคุณต้องการพิมพ์ชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ หรือชิ้นส่วนของฐานชิ้นงานที่มีลักษณะบาง แนะนำว่าให้ทากาวบนกระจกรองพิมพ์เพื่อป้องกันการพิมพ์ชิ้นงานที่ชั้น layer ไม่แน่น

วิธีการทากาวที่ถูกต้อง

สังเกตว่าภายในแพจเกจเครื่อง Ultimaker 2 Extended+ จะมีกาวแท่งให้มาด้วย ซึ่งคุณสามารถใช้กาวแท่งนั้นทาบาง ๆ ให้ทั่วและเท่า ๆ กันบนกระจกรองพิมพ์ได้เลย

คำแนะนำ: เพื่อให้กาวติดกับกระจกรองพิมพ์มากขึ้น สามารถใช้ผ้าที่มีความชื้นเข้ามาช่วยได้เหมือนกัน การใช้ผ้าที่มีความชื้นจะช่วยให้กาวบาง ๆ ที่สักครู่ทาทิ้งไว้ให้ยังคงติดอยู่กับกระจกรองพิมพ์