ปัญหาการเกิด extrusion ของชิ้นงานนั้นมีด้วยกันหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นหัวฉีดอุดตันทำให้หัวฉีดไม่สามารถฉีดวัสดุใด ๆ ออกมาได้ หรืออาจเป็นด้วยเหตุผลว่าเครื่อง Ultimaker 2 Extended+ ไม่สามารถฉีดเส้นพลาสติกออกมาได้เพียงพอ จึงทำให้ชั้นเลเยอร์ในชิ้นงานบางเกินไปหรือหายไป ซึ่งกรณีนี้เรียกว่า “under extrusion”

ในหลาย ๆ กรณี ปัญหาการเกิด extrusion นั้นเกิดจากการไม่ได้ดูแลรักษาความสะอาดหรือวัสดุที่กลายมาเป็นคาร์บอนในหัวฉีด (หรือในส่วนของหัวฉีดอีกหัวหนึ่ง) ที่ซึ่งสามารถก่อให้เกิดสิ่งอุดตันได้ เพื่อแก้ปัญหานี้ คุณสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

เฟืองขับเส้น

หากสังเกตดี ๆ เฟืองขับเส้นสามารถบอกถึงอาการที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหา extrusion ได้ ซึ่งส่วนมากหากปัญหาเป็นที่เฟืองขับเส้นนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นผลที่เกิดมาจากหัวฉีดมากกว่าจะเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา คุณอาจเคยได้ยินเสียงคล้าย ๆ นาฬิกาเดินจากเฟืองขับเส้น หรืออาจจะเคยเห็นเส้นพลาสติกแบนและติดอยู่ในท่อนำเส้น ซึ่งนั่นแปลว่า ตัวแบริ่งที่อยู่ภายในเฟืองขับเส้นกินเส้นพลาสติกเข้าไปส่งผลให้เส้นพลาสติกแบน เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องเอาเส้นพลาสติกที่หลีบแบนหรือค้างอยู่ในท่อนำเส้นออกจากเครื่อง Ultimaker 2+ และโหลดเส้นใหม่เข้าไปแทน

คำแนะนำเพิ่มเติม: ควรตั้งระดับความตึงของเส้นบนเฟืองขับเส้นให้ถูกต้อง ให้ปุ่มสีขาวที่อยู่ในเฟืองขับเส้นเลื่อนมาอยู่ตรงกลาง

ย้ายเส้นวัสดุ

ลองฉีดเส้นพลาสติกออกมา โดยไปที่คำสั่ง ‘Move material’ ในเมนู ‘Advanced’ จากนั้นรอซักพักให้หัวฉีดทำความร้อน จากนั้นหมุนปุ่มคำสั่งไปที่ ‘material’ แต่หากในตอนแรกคุณพยายามเอาเศษวัสดุที่ตกค้างอยู่ในหัวฉีดออกในขณะที่ it was blocked before, นั่นอาจแปลว่าเศษที่อุดตันอยู่ในหัวฉีดนั้นไม่มีแล้ว ซึ่งในกรณีนี้คุณสามารถเริ่มการพิมพ์ชิ้นงานใหม่ได้เลย

วิธี ‘Atomic Method’

หากมีสิ่งสกปรกหรือวัสดุที่ใช้แล้วกลายเป็นสารคาร์บอนตกค้างอยู่ในหัวฉีดให้ทำความสะอาด ซึ่งเราแนะนำให้ใช้วิธี ‘Atomic Method’ ที่แสนง่ายและให้ผลลัพธ์ในการทำความสะอาดตัวหัวฉีดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสิ่งสกปรกมีขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวฉีด ซึ่งวิธีการเอาเศษวัสดุอุดตันออกคือเอาออกจากทางด้านบน

เรายังแนะนำให้ใช้วิธี ‘Atomic Method’ เมื่อใช้เมนู ‘material’ ที่ต้องใช้หัวฉีดในอุณหภูมิที่สูง ไปจนถึงเมื่อต้องใช้เส้นวัสดุที่ต้องใช้อุณหภูมิหัวฉีดที่ต่ำลง ตัวอย่างเช่น เมื่อเปลี่ยนใช้เส้นวัสดุจาก ABS มาเป็น PLA เป็นต้น แน่นอน ในหัวฉีดจะมีเศษตกค้างของวัสดุอยู่ ดังนั้นจึงควรเอาเศษที่อุดตันอยู่ในหัวฉีดเหล่านี้ออกก่อนเสมอ

TFM coupler

หลังจากใช้งานเครื่อง Ultimaker 2 Extended + มาซักระยะแล้ว ตัว TFM Coupler นั้นจะเสียรูป ซึ่งทำให้เกิดการเสียดสีกันของเส้นพลาสติก วัสดุสิ้นเปลืองชิ้นนี้เป็นประเภทที่ใช้แล้วหมดไปตามช่วงเวลาการใช้งานเนื่องมาจากการโดนความร้อนจากหัวฉีดนั่นเอง หากลองสังเกตตัว TFM Coupler ดูแล้วแต่ไม่มีลักษณะเป็นเหมือนที่อธิบายไปด้านบน แนะนำให้ลองดูใกล้ขึ้น เพราะลักษณะการเสียรูปของตัว TFM Coupler นั้นสามารถสังเกตได้ชัดจากขอบเล็ก ๆ ข้างในด้านใต้