ข้อดีของการพิมพ์ 3 มิติ ที่มีส่วนช่วยในกระบวนการก่อนผ่าตัด ผ่านเทคนิคการพิมพ์โมเดล 3D ทางการแพทย์

Septillion Co., Ltd.Formlabs

ข้อดีของการพิมพ์ 3 มิติ

ที่มีส่วนช่วยในกระบวนการก่อนผ่าตัด ผ่านเทคนิคการพิมพ์โมเดล 3D ทางการแพทย์

22 เมษายน 2559

กลุ่มแพทย์สามารถที่จะเรียนรู้ระบบกล้ามเนื้อและกระดูกของผู้ป่วยผ่านทางโมเดล 3D ที่มีความแม่นยำสูง และช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์สามารถวินิจฉัยโรค วางแผนการผ่าตัด ให้ความรู้กับผู้ป่วย และแนวทางการรักษาอื่นๆอีกมากมาย บริษัท Axial3D จากเมือง Belfast ในประเทศอังกฤษ ใช้ผลสแกน CT และ MRI สำหรับสร้างแบบจำลอง 3D ของผู้ป่วยขึ้นมาช่วยในการรักษา กลุ่มลูกค้าของ Axial3D มีสถานให้บริการทางการแพทย์ทั้งในแบบวงกว้างและแบบเอกชน เช่น สาขาศัลยกรรมกระดูก มะเร็งวิทยา ใบหน้าและช่องปาก อาการบาดเจ็บ และการผ่าตัดปลูกถ่าย

Daniel Crawford ผู้ก่อตั้งโครงการมีเป้าหมายสำคัญคือการพิมพ์โมเดลในสถานพยาบาลเพื่อยกระดับให้แพทย์และผู้ป่วยมีประสบการณ์ในการรักษาที่ดีขึ้น เขาอธิบายว่า “ชิ้นงานที่พิมพ์ออกมาจากผลการสแกนจะยกระดับการดูแลผู้ป่วย ออกเป็นวงกว้าง ทั้งยังจะแตกแขนงออกไปในสาขาการรักษาต่างๆอีกด้วย” เห็นได้ชัดว่าโมเดล 3D นั้นได้เปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วยออกไปจากเดิมในทุกๆขั้นตอนที่เคยมี

1. ทำให้การวินิจัยมีความแม่นยำ

Axial3D Founders
ผู้ก่อตั้ง Axial3D Daniel Crawford (ซ้าย) และผู้ร่วมก่อตั้ง Mark Stewart (ขวา) กำลังสร้างโมเดลทางการแพทย์ที่จะช่วยให้แพทย์วินิจัยโรคได้แม่นยำขึ้น

โมเดล 3D ที่ถูกพิมพ์ออกมาจากผล CT และผลสแกน MRI ของผู้ป่วยนั้น พบว่ามีความแม่นยำที่สูงและสามารถบ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะเจาะจงของผู้ป่วยในแต่ละคนได้ โดยที่โมเดล 3D นั้นช่วยให้แพทย์มีข้อมูลของผู้ป่วยมากขึ้น แตกต่างจากการวินิจฉัยผ่านกายวิภาคของผู้ป่วยแบบ 2D Daniel อธิบายกับเราว่า “การเข้าถึงกายวิภาคของผู้ป่วยได้ในทุกๆส่วนไม่ว่าจะเป็นหัวใจหรือกระดูกเชิงกราน ส่งผลทำให้วินิจฉัยรักษาผู้ป่วยเป็นไปได้อย่างถูกต้องและมีความแม่นยำขึ้น และในการรักษาผู้ป่วยบางรายก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเลยทั้งหมดเมื่อได้เห็นข้อมูลจากชิ้นงาน 3D” ผู้เชี่ยวชาญสามารถตรวจสอบกายวิภาคในขนาดจริงของผู้ป่วยได้ในรูปแบบสามมิติ ทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการรักษาผู้ป่วย โมเดลเหล่านี้ต้องมีความแม่นยำที่สูงมาก ดังนั้น Axial3D จึงสร้างโมเดลจากการพิมพ์โมเดล 3D เพื่อให้สามารถจับรายละเอียดที่ซับซ้อนของผลสแกนได้ทั้งหมด

การเข้าถึงกายวิภาคของผู้ป่วยได้ในทุกๆส่วนไม่ว่าจะเป็นหัวใจหรือกระดูกเชิงกราน ส่งผลทำให้วินิจฉัยรักษาผู้ป่วยเป็นไปได้อย่างถูกต้องและมีความแม่นยำขึ้น

2. พิจารณาวิธีการรักษาที่ดีที่สุด

Axial3D Surgeon Examining Bone
โมเดลทางการแพทย์ช่วยให้แพทย์ตัดสินใจถึงวิธีการรักษาที่ดีที่สุดให้กับผู้ป่วย โดยอ้างอิงจากกายวิภาคของผู้ป่วยรายนั้นๆ

หลังจากการวินิจฉัย ผู้เชี่ยวชาญจะใช้โมเดลนี้เพื่อพิจารณาวิธีการรักษาที่ดีที่สุด โมเดล 3D ความละเอียดสูงจะช่วยให้แพทย์มองเห็นภาพรวมได้มากกว่าผลสแกนรังสีแบบ 2D Dainal กล่าวว่า “การมีโมเดลที่สามารถจับต้องได้จากขนาดของจริงที่อยู่ภายในร่างกาย ทำให้ศัลยแพทย์สามารถมองเห็นภาพในการค้นหาโรคร้าย หรืออาการบาดเจ็บในตำแหน่งจริงได้ ทั้งยังทำให้ให้มีความเข้าใจในโรคของผู้ป่วยมากขึ้น ส่งผลถึงการหาวิธีการรักษาที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วยในแต่ละราย” เช่น Axial3D ใช้ภาพสแกนของผู้ป่วยมะเร็งสร้างโมเดล 3D รูปตับขึ้นมา เพื่อให้แพทย์ตัดสินใจว่าจะตัดเนื้องอกออกหรือให้การรักษาแบบคีโมแทน เห็นได้ชัดว่าโมเดล 3D สร้างความแตกต่างได้มากทีเดียว

3. การวางแผนก่อนการผ่าตัด

Pre-surgical Planning
ศัลยแพทย์ใช้โมเดลทางกายวิภาคเพื่อเตรียมอุปกรณ์สำหรับการผ่าตัด ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของความซับซ้อนในการผ่าตัดไปได้มาก

โมเดลทางการแพทย์เป็นตัวช่วยสำคัญของศัลยแพทย์ในการวางแผนล่วงหน้าและฝึกฝนการผ่าตัดต่างๆได้ การวางแผนก่อนการผ่าตัดนั้นไม่เพียงแต่จะช่วยลดหย่อนเวลาในการผ่าตัดของผู้ป่วย แต่ยังช่วยลดความเสี่ยงของความยากง่ายในการผ่าตัดรวมถึงอัตราการติดเชื้อต่างๆ ทำให้ผู้ป่วยมีเวลาในการพักฟื้นน้อยลง รวมไปถึงการประหยัดทรัพยากรของโรงพยาบาลลง Daniel กล่าวว่า “หากมีโมเดล 3D ศัลยแพทย์จะสามารถจำลองเทคนิคใหม่ๆและเตรียมอุปกรณ์ได้ล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าไปยังห้องผ่าตัด การผ่าตัดในระยะเวลาสั้นๆจะช่วยลดความเสี่ยงของผู้ป่วยลง ทำให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น รวมถึงประหยัดเวลาและเงินลงด้วย” การใช้โมเดล 3D นั้นส่งผลดีต่อกระบวนการก่อนการผ่าตัดและทุกคนที่อยู่ในกระบวนการ

หากมีโมเดล 3D ศัลยแพทย์จะสามารถจำลองเทคนิคใหม่ๆและเตรียมอุปกรณ์ได้ล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าไปยังห้องผ่าตัด การผ่าตัดในระยะเวลาสั้นๆจะช่วยลดความเสี่ยงของผู้ป่วยลง ทำให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น รวมถึงประหยัดเวลาและเงินลงด้วย

Axial3D Formlabs SLA 3D Printer
Axial3D ใช้เครื่องพิมพ์ 3D สร้างโมเดลทางการแพทย์ที่มีความละเอียดสูงได้อย่างรวดเร็ว

Axial3D ใช้เครื่องพิมพ์ 3D แบบ SLA ในการสร้างโมเดลทางการแพทย์เครื่องพิมพ์ของ Danial เป็นหนึ่งในเครื่องพิมพ์ 3D จาก Formlabs ซึ่งสามารถพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วและอยู่ในช่วงราคาที่ไม่แพง ช่วยทำให้เราสามารถรับมือกับเอกสารแบบฟอร์มออนไลน์ที่ส่งเข้ามาของผู้ป่วยได้ และยังพบว่าเครื่องพิมพ์ 3D นี้ ยังสามารถพิมพ์รายละเอียดต่างๆได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเป็นสิ่งที่กายวิภาคศาสตร์ต้องการเป็นอย่างยิ่ง ด้วยวัสดุที่ใช้พิมพ์ มันจึงเหมาะกับการแพทย์ในหลายๆสาขาแขนง Danial ยังกล่าวอีกว่า “คุณภาพคือทุกๆอย่าง” ในทางการแพทย์